Background Image
Previous Page  106 / 124 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 106 / 124 Next Page
Page Background

106

|

Er Srbija u fokusu

/ Air Serbia close up

Non-stop do

nova četiri grada

e

Direct to four new cities

Kijev (Ukrajina), Hamburg (Nemačka), Sankt Peterburg (Rusija) i Ohrid (Makedonija)

nove su evropske destinacije ka kojima letovi iz Beograda počinju u junu

e

Kiev (Ukraine), Hamburg (Germany), St. Petersburg (Russia) and Ohrid (Macedonia)

are the new European destinations for flights from Belgrade beginning in June

Proširuje se mreža Er Srbije

/ Air Serbia Network Expands

O

d juna, nove linije iz Beograda

ka četiri evropska grada obo-

gatiće mrežu Er Srbije i zajedno s

novim interkontinentalnim letom za

Njujork povećati broj destinacija ka

kojima leti kompanija na 44.

Letovi za Hamburg (Nemačka)

i Ohrid (Makedonija) počinju 15.

juna, dan kasnije, 16. juna, za Kijev

(Ukrajina), a 18. juna za Sankt Peter-

burg (Rusija).

Letovi za Kijev obavljaće se

šest puta nedeljno, za Hamburg

četiri puta, a za Sankt Peterburg i

Ohrid tri puta nedeljno. Na ruti za

Kijev i Hamburg leteće novi avion

u floti, mlazni bombardije CRJ-900

sa 86 sedišta, do Sankt Peterbur-

ga će leteti erbas A319 sa osam

sedišta u biznis i 120 u ekonom-

skoj klasi, a do Ohrida turboelisni

ATR72 sa 66 sedišta.

A

s of June, new routes from Belgrade

to four European cities will enrich

the Air Serbia network and, together with

the new regular intercontinental flights

to New York, increase the number of des-

tinations serviced by the airline to 44.

Flights to Hamburg (Germany) and

Ohrid (Macedonia) will launch on 15

th

June, a day later, 16

th

June, will see the

first flight to Kiev (Ukraine), while the

first flight to St. Petersburg (Russia)

departs on 18

th

June. Flights will depart

six times a week to Kiev, four times to

Hamburg and three times a week to St.

Petersburg and Ohrid. The routes to

Kiev and Hamburg will be flown by the

latest aircraft in the fleet, the Bombar-

dier CRJ-900 jet, with 86 seats. Flying to

St. Petersburg will be the Airbus A319,

with eight business class seats and 120

in economy class, while the 66-seat

ATR72 turboprop will fly to Ohrid.

E

r Srbija je potpisala sporazum koji

jača veze i saradnju sa EL AL Izra-

el erlajnsom, izraelskim nacionalnim

avio-prevoznikom. Sporazum je omo-

gućio da EL AL doda svoju oznaku „LY“

na svih pet letova Er Srbije nedeljno

između Beograda i Tel Aviva, tokom

letnje sezone koja je počela 27. marta.

Svečanost potpisivanja, kojom je

sporazum formalizovan, održana je 28.

marta u EL AL Salonu prve klase na

Aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu u

prisustvu izvršnih direktora obe avio-

kompanije, kao i gospodina Milutina

Stanojevića, ambasadora Srbije u

Izraelu.

A

ir Serbia signed a codeshare agre-

ement which enhances ties and

cooperation with EL AL Israel Airlines,

the national airline of Israel. The agre-

ement allows EL AL to place its “LY”

code on Air Serbia’s five weekly flights

between Belgrade and Tel Aviv for the

summer season which started on 27

March.

The signing ceremony to formalize

the agreement took place on 28 March

at EL AL’s First Class Lounge at Ben

Gurion airport in Tel Aviv, attended by

senior management from both airlines

and Mr. Milutin Stanojević, ambassador

of Serbia to Israel.

Kod-šer sa EL AL Izrael erlajns

e

Codeshare with El Al Israel Airlines

Dane Kondić, generalni direktor Er Srbije (levo) i David

Maimon, generalni direktor El Al, nakon potpisivanja

sporazuma

e

Dane Kondić, CEO of Air Serbia (left) and

David Maimon, CEO of El Al, after signing the agreement