Background Image
Previous Page  118 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 118 / 132 Next Page
Page Background

118

|

Etihad ervejz

Sporazum sa Tajlandom

Zajednička promocija na prioritetnim tržištima

E

tihad ervejz i Turistička organizacija Tajlanda (TAT) su na

svečanosti u paviljonu Etihad-Alitalija na izložbi Expo u Milanu,

potpisali sporazum o povećanju obima turizma ka Tajlandu vredan

1,25 miliona dolara.

Prema ugovoru, avio-kompanija iz Abu Dabija i TAT će zajednički

promovisati putovanja u Tajland iz zemalja prioritetnih tržišta: UAE,

Velike Britanije, Irske, Belgije, Francuske, Nemačke, Italije, Španije,

Švajcarske, Južne Afrike, Irana i Kuvajta.

Stariji potpredsednik Etihad ervejza, Šejn O‘Her je rekao: „Etihad

ervejz ima dugu i uspešnu saradnju sa Tajlandom – zapravo Bangkok

je bio jedna od naših prvih međunarodnih ruta. I dalje je jedna od

najfrekventnijh sa stalnom potražnjom tokom cele godine“.

Etihad ervejz leti pet puta dnevno iz Abu Dabija za Tajland – četiri

puta za Bangkok i jednom za Puket.

V.d. guvernera TAT, gospođa Juthaporn Rergronasa je rekla:

„Novo partnerstvo sa Etihad ervejzom će doneti korist obema stra-

nama – za Tajland u povećanju broja posetilaca, a za Etihad ervejz u

promociji međunarodne mreže destinacija.“

e

Etihad Airways

Agreement with

THailand

Joint promotion at priority markets

E

tihad Airways, and the Tourism Authority of

Thailand (TAT) have signed a $1.25 million

agreement to increase tourism to Thailand, at a

commemorative event in the Etihad Airways-Alita-

lia Pavilion at Expo Milan 2015.

Under the new agreement, the Abu Dhabi-based

airline and TAT will jointly promote travel to Thai-

land from priority markets, including the UAE, the

UK, Ireland, Belgium, France, Germany, Italy, Spain,

Switzerland, South Africa, Iran and Kuwait.

Etihad Airways’ senior VP Marketing Shane

O’Hare said: “Etihad Airways has a long and proud

association with Thailand – in fact Bangkok was one

of our first international routes. It continues to be

one of the busiest in our network enjoying strong

year-round demand.

Etihad Airways flies five times daily from Abu

Dhabi to Thailand – four to Bangkok and one to

Phuket.

TAT’s Acting Gov. Ms. Juthaporn Rerngronasa

said: “The new partnership with Etihad Airways will

be a great benefit to both parties – to Thailand in

terms of increased visitor numbers and to Etihad

Airways in terms of promoting its international

network.”

Er Srbija u fokusu

/ Air Serbia close up

NOVOSTI Iz paviljona

Alitalija

Etihad ervejz

na svetskoj izložbi

EXPO Milano 2015.

NEWS From the

Alitalia-Etihad

Airways

pavilion at the world

exhibition, EXPO Milano 2015.

Sporazum su potpisali Šejn O’Hare, stariji potpredsednik

Etihad ervejza za marketng i v.d. guvernera TAT Juthaporn

Rerngronasa u prisustvu tajlandskog ministra turizma

Kobkarna Vatanavrangkula.

e

The agreement was signed by Etihad Airways’ SVP

Marketing Shane O’Hare, and TAT’s Acting Gov. Juthaporn

Rerngronasa. They were joined by Thailand’s Minister of

Tourism Kobkarn Wattanavrangkul.