Elevate 339

Kultura Culture 44 | Pariz » Paris Izložba se organizuje u okviru projekta Ministarstva kulture i informisanja Srbije, Kulturnog centra Srbije u Parizu i Galerije Novembar iz Beograda This exhibition is being organised under the scope of a joint project of the Serbian Ministry of Culture and Information, the Cultural Centre of Serbia in Paris and Belgrade’s November Gallery Do 1 7. ma ja u Ku lturnom cent ru Srb i j e Unt i l 1 7t h May at t he Cu lt ur a l Cent r e of Se r b i a Shady Laguna u Parizu Shady Laguna in Paris Izložba Shady Laguna obuhvata akvarele MarijeAvramovići njenezajedničke digitalne radove saSemomTvajdejlom. AkvarelomseMarija intenzivnije bavi poslednjih nekoliko godina, dok se digitalnom umetnošću bavi od 2017, kada je u saradnji sa Semom osnovala duo Xenoangel . Formalno, oba korpusa radova odlikuje jedinstvena likovnost po kojoj je Marija Avramović prepoznatljiva–vedre i svežeboje, lakoća i suptilnost, kao i blagi osećaj nezavršenosti, karakter skiceotvorenog kraja. Shady Laguna nam poručuje da je strah samo vodič za akciju. Tonijeparališući strahzatečenosti, većmobilišući strahnagona zapreživljavanjem. Budućnost vrsta zavisiće od sposobnosti adaptacije. U akvarelima i posebno u digitalnim radovima, Marija i Sem sugerišu da sadašnjost, kao i budućnost, zavisi od mogućnosti ljudi da nauče da koegzistiraju, kakomeđusobno, tako i s drugimvrstama. Za njih je opstanak igra–niti optimističnognitipesimističnog predviđanja. Igru vodi radoznalost pri iznalaženju novih svetova, u kojima je uslov opstanka koegzistencija vrsta, gde se odvija ispitivanje i pomeranje granica sopstva, pa i moguće pomirenje s krajem civilizacije kakvu znamo. TheShadyLagunaexhibition encompasses Marija Avramović’s watercolours and digital works that she’s created jointly with Sam Twidale. Marija has spent the past few years workingmore intensively with watercolours, while she’s been dealing with digital art since 2017, when her andSamfounded the duoXenoangel. Both bodies of works are formally characterised by the unique artistry for which Marija Avramović is recognisable: bright and fresh colours, lightness and subtlety, as well as a mild sense of incompleteness, with the character of an open-ended sketch. Shady Laguna tells us that fear is just a guide to action. This is not a paralysing fear of being startled, but rather a mobilising fear of the survival instinct. The future of our species will depend on its ability to adapt.Through their watercolours, and particularly their digital works, Marija and Sam suggest that both the present and the future depend on people’s ability to learn to coexist, both with each other and with other species. Survival is a game to them – neither optimistic nor pessimistic. The game is driven by the curiosity to discover new worlds; worlds where coexistence among species is a condition of survival, where personal boundaries are tested and shifted, even the possible boundary of reconciling with the end of civilisation as we know it. Koristeći se estetikom video-igrica i veštačkom inteligencijom, Marija Avramović i Sem Tvajdejl prave svetove koji se bez prestanka obnavljaju ispred posmatrača By utilising the aesthetics of video games and artificial intelligence, artists Marija Avramović and Sam Twiddale create worlds that constantly regenerate in front of observers.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5