Elevate - Septembar

30 | Beldoks » Beldocs Kultura Culture Beldocs Trinaesto izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs biće održano od 3. do 10. septembra u Beogradu OTAC ARSEN I J E Od umetnika do duhovnika Dokumentarni film Otac Arsenije srpske rediteljke i producentkinje Svetlane Cemin predstavlja jedinstven intimni portret savremenog i nesvakidašnjeg monaha sa uzvišenim ciljevima KROZPRIKAZSVAKODNE- VICE OCA ARSENIJA I PRISE- ĆANJANA njegovuburnuprošlost u svetovnomživotu rediteljkauka- zuje na proces preobražaja jednog urbanog avangardnog umetnika u duhovnika.FilmjesnimannaMen- hetnu, gde je otac Arsenije otkrio pravoslavlje, i uManastiruRibnica, čiji je on starešina, a premijerno će bitiprikazanuokviruselekcije Spe- cijalne projekcije na ovogodišnjem 13.izdanjuMeđunarodnogfestiva- la dokumentarnog filma Beldocs . – Životna priča oca Arsenija je fascinantna sama po sebi i tražio se odgovor na pitanje kako je doš- lodopreobraženja jednogurbanog avangardnog umetnika u visokog duhovnika?Kroz sve godinenjego- vogmonaškogživotaotkrivamoda jeu istovremenadarenvajar, slikar i pesnik. Iskreno se nadamda će se kroz ovaj filmosetiti dobre vibraci- je koje prenosi otac Arsenije i koje daju snagu ljudskoj psihi da raširi horizonte, kao i da nas toplo pove- že sa sopstvenim korenima. Zašto je baš Menhetn me- sto gde otac Arsenije ot- kriva pravoslavlje? – Boravio je naMenhetnu kra- jemosamdesetih i početkomdeve- desetih godina, kada je pokušavao da se dokaže kaoumetnik. Zašto je život jednog umetnika zamenjen životom jednog monaha bilo je i centralno pitanje filma. Nesum- njivo zbog intenziteta iskustava kroz koje je tada prolazio, što ga je dovelodoneopisivobolnihiskusta- va. Onog trenutka kada je upravo preko slikarstva došao u kontakt sa hrišćanstvom, pojavilo se sve- tlo u tom tmurnom tunelu, pa se njegova snaga preusmerila ka du- hovnom razvoju. Poznavali ste se još u Be- ogradu? –Uprošlostismomibilideomi- ljea umetničkog beogradskog sve- ta,kojiseumeđuvremenunažalost istopio.Krozotvorenostpremasve- tu i stalno upućivanje ka višim ci- ljevimaotacArsenije jepostaozna- čajanduhovni vođa, a u isto vreme dosledan umetnik koji ne presta- je da stvara. Čega se najradije sećate iz vremena modelinga? Sa- rađivali ste sa najvećim kreatorima sveta... –Poodlasku izBeograda prvih godinudana samprovela uMilanu i tek po dolasku u Pariz, kad sam otišla na kasting kod Iva Sen Lora- na, shvatila sam da su se za mene vrata ka vrhu svetske mode otvo- rila. Radila sam za Živanši , Dior , Šanel , Karla Lagerfelda, Versačea, Oskara de la Rentu... Pamtim pr- vu modnu reviju Žan Pola Gotjea, koji je tada bio na početku. Nosila sam njegove avangardne modele, koji mi je poklonio umesto hono- rara. Još ih imam u svom ormaru. Potom dolazi još glamu- rozniji svet glume i Brod- veja? – Po dolasku na Menhetn po- čela samdapohađamčasoveglume i nakon šestmeseci već samdobila prvu glavnu ulogu u predstavi Oh, Menhetn . Iako se trenutno bavim filmom, moja prva i najveća ljubav je pozorišna scena. Od svih slavnih ljudi koje samupoznalaMeril Strip jenameneostavilanajdublji utisak zato što čvrsto stoji na zemlji, a i možda zbog toga što je i njen muž vajar, kao i moj. Tekst / Words: Jelena Pantović Fotografije / Photography Privatna Arhiva

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5