Oktobar

106 | Istorija » History Jubilej Jubilee Istorija History Beograd, kao svojevrsno rodnomestoPokreta nesvrstanih zemalja u kom je davne 1961. godine održan njegov prvi samit, nosi posebnu istorijsku simboliku kao grad u kom su potvrđeni tekuspostavljeni principi iz Bandunga kojima je udaren temelj na kojima Pokret nesvrstanih i danas počiva. Ovaj skup će biti važna prilika da Pokret nesvrstanih zemalja sagleda svoj istorijski doprinos, reafirmiše posvećenost temeljnim principima Povelje Ujedinjenih nacija i podršku globalnom poretku zasnovanom na multilateralizmu, kao i da zacrta nove ciljeve za budućnost. Pokret nesvrstanih zemalja danas broji 120 država članica, što predstavlja gotovo dve trećine članstva Ujedinjenih nacija, a 18 država ima status posmatrača. Aktivnostima Pokreta rukovodi država koja predsedava, a do sada su predsedavali Jugoslavija (dva puta), Egipat (dva puta), Zambija, Alžir, Šri Lanka, Kuba (dva puta), Indija, Zimbabve, Indonezija, Kolumbija, Južna Afrika, Malezija, Iran i Venecuela. Aktuelni predsedavajući Pokreta nesvrstanih zemalja je Azerbejdžan, za period 2019–2022. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ) od samog osnivanja imala je vodeću ulogu u Pokretu nesvrstanih zemalja. Prva konferencija šefova država i vlada Pokreta nesvrstanih zemalja održana je upravo u Beogradu, od 1. do 6. septembra 1961. godine, a idejnim tvorcima ovog događaja smatraju se predsednici SFRJ – Josip Broz Tito, Egipta (tada Ujedinjene Arapske Republike) – Gamal Abdel Naser, Gane – Kvame Nkrumah, Indonezije – Sukarno i prvi premijer Indije – Džavaharlal Nehru. Te 1961. godine Prvoj konferenciji Pokreta nesvrstanih u Beogradu prisustvovali su šefovi država i vlada 25 država (Avganistan, Alžir, Burma, Etiopija, Gana, Gvineja, Indija, Indonezija, Irak, Jemen, Jugoslavija, Kambodža, Kipar, Kongo, Kuba, Liban, Mali, Republika Srbija će, zajedno sa Republikom Azerbejdžan kao aktuelnim predsedavajućim Pokreta nesvrstanih zemalja, biti domaćin skupa povodom obeležavanja 60. godišnjice Prve konferencije PNZ u Beogradu SAMI T POSVEĆEN GOD I ŠN J I C I OSN I VAN JA NESVRSTAN I H Beograd kao domaćin istorijske konferencije Maroko, Nepal, Saudijska Arabija, Somalija, Sudan, Tunis, Ujedinjena Arapska Republika i Cejlon), tri države posmatrača (Bolivija, Brazil i Ekvador) i više oslobodilačkih pokreta, partija i organizacija. U decenijama koje su usledile Jugoslavija je nastavila da bude jedan od vodećih promotera ideja i temeljnihprincipapolitikenesvrstanosti, radeći istovremenona produbljivanju saradnje ubrojnimoblastima sa svim državama u razvoju. Nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i događaja koji su potom usledili Savezna Republika Jugoslavija podnosi zahtev za dobijanje statusa posmatrača u Pokretu nesvrstanih zemalja, što je prihvaćeno na ministarskom sastanku PNZ održanom u novembru 2001. godine u Njujorku. Republika Srbija redovno učestvuje na samitima i ministarskim sastancima Pokreta nesvrstanih zemalja, dok je i sama bila organizatorministarskog sastanka nesvrstanih zemalja posvećenog obeležavanju 50. godišnjice Prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja održanog 5–6. septembra 2011 .godine u Beogradu. Srbija jeposvećena i doslednausprovođenjuosnovnih principa multilateralizma zasnovanih na Povelji UN i međunarodnom pravu – očuvanju mira i bezbednosti, poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država, kao i jačanju saradnje u procesu iznalaženja zajedničkihodgovora za sve savremene globalne izazove. UlogaPokretanesvrstanihzemaljau ovimprocesima i dalje je izuzetno značajna i potrebno je raditi na tome da se nastavi s aktivnom i konstruktivnomulogomu realizaciji vitalnih interesa najvećeg broja zemalja i naroda radi ostvarenja trajnog mira i blagostanja. Republika Srbija je ponosna što će, kao domaćinskupa, imati velikučast i zadovoljstvodaugosti svoje tradicionalne prijatelje iz svih delova sveta. U pripremi je oficijelna publikacija posvećena obeležavanju 60. godišnjice od prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu 1961–2021, koja će biti distribuirana na svim zvaničnim skupovima koji će se ovim povodom organizovati, a koju izdaje Alliance International Media u saradnji sa VladomSrbije.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5