Oktobar

| 5 . OKTOBAR Iskreno vaša, Er Srbija Yours sincerely, Air Serbia Dragi putnici, Već šest godina pod imenom Er Srbija spajamo ljude i gradove. Međutim, u tih šest godina utkano je mnogo više, jer smo pod nekoliko drugih imena prethodno leteli od 1927. godine, zbog čega smo upisani u listu najstarijih svetskih kompanija na osmo mesto. Ponosni na naše nasleđe, na zemlju za koju letimo više od devet decenija, na svakog zaposlenog koji je utkao deo svog znanja kako bismo ponosno osvajali svetsko nebo, radosno dočekujemo ovaj oktobar. Mesec u kom priroda oboji svaki kutak zlatnim nijansama jeste i mesec kada je 2013. godine poleteo naš prvi avion ukrašen stilizovanim dvoglavim orlom. „Jednom kada probaš leteti, hodaćeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio i zato što se gore želiš vratiti“. Ovo je citat Leonarda da Vinčija koji naše kolege često koriste objašnjavajući zašto vole da rade u avio-industriji. Naše oči i misli stalno su uprte ka nebu. Uvek spremni i nestrpljivi da uzletimo i odvedemo vas do nekih novih kutaka planete. I dok su nam srca u oblacima, noge su čvrsto na zemlji. Sigurno koračamo utabanim stazama pažljivo planirajući svaki naredni korak kako bismo bili još bolji i pružili još više. Dok se spremamo da ugasimo šest svećica na rođendanskoj torti, ne možemo a da se ne osvrnemo i na simboliku ovog broja. Lojalnost, posvećenost, odgovornost, savesnost, idealizam i ljubav u najširem smislu te reči – sve su to osobine koje se pripisuju simbolici broja šest, a ujedno i vrednosti koje negujemo u srpskoj nacionalnoj avio-kompaniji. Broj šest predstavlja brigu o drugima, snažnu želju da se sve uradi kako treba, besprekornu pouzdanost, ljubaznost i uslužnost. Upravo to su postulati na kojima zasnivamo svoje poslovanje i pojmovi koji najbolje opisuju svakog pojedinačnog člana velike Er Srbija porodice. Obećavamo da ćemo nastaviti da rastemo zajedno sa vama. Obećavamo da ćemo sa podjednakim žarom, entuzijazmom i predanošću nastaviti da obavljamo posao koji predstavlja ogromnu odgovornost, ali i još veću privilegiju. Kažu da ne treba brojati godine, već učiniti da se godine broje. Želimo i vama i nama još mnogo srećnih i uspešnih godina! Uživajte u letu i srećan put. Dok se spremamo da ugasimo šest svećica na rođendanskoj torti, nemožemo a da se ne osvrnemo i na simboliku ovog broja Dear passengers, OCTOBER We’ve nowbeen connectingpeople and cities under the name of Air Serbia for six years. However, amuch longer time is ingrained into those six years, given that we’ve own as a national carrier under several other names since 1927, ensuring we rank in eighth place on the list of the world’s oldest surviving companies. We are proud of our heritage, of the country whose national carrierwe’vebeenformorethanninedecades, of everyemployeewhocontributed their share of expertise so that we can proudly conquer the international skiesandhappilywelcomethisOctober.Themonthduringwhichnaturepaints every corner with golden tones is also themonthwhen, back in 2013, our rst Air Serbia plane took to the skies, decoratedwith a stylised two-headedeagle. “Once you have tasted ight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return”~ this Leonardo da Vinci quote is often cited by our colleagues when explaining why they love working in the aviation industry. Our eyes and minds are constantly turned skywards; always readyandwaiting impatiently to take ight and lead you to new corners of the planet. And while our hearts are in the clouds, our feet are rmly on the ground. We walk rmly on paved paths, carefully planning every next move so that we can be even better and o er evenmore. As we prepare to blow out six candles on our birthdaycake,wecan’t helpbut lookat the symbolicvalueof thisnumber. Loyalty, dedication, responsibility,mindfulness, idealism and love in the broadest sense of the word – these are all characteristics attributed to the symbolismof the number six, and at the same time are the values nurtured by us at the Serbian national carrier. The number six represents care for others, a strong desire to do everything right, perfect reliability, kindness and politeness. These are the postulates on which we base our operations and the terms that best describe every individual member of the great Air Serbia family. We promise that we will continue growing together with you. We promise that we will continue to do work that represents great responsibility, but alsoanevengreater privilege, withequal passion, enthusiasmanddedication. They say that one should not count the years, but rather have many of them to be counted. We wish you and us many more happy and successful years! Enjoy your ight and have a nice trip. Asweprepare toblowout six candlesonour birthdaycake,we can’t helpbut look at thesymbolic valueof this number

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5