Novembar

Er Srbija » Air Serbia | 5 Reč dobrodošlice Welcomemessage Dragi putnici, VAZDUHOPLOVNA INDUSTRIJA JEDAN JEODGLAV NIH POTPORNIH STUBOVA EKONOMSKOG I SOCI JALNOGRAZVOJA. Povezivanje i umrežavanje ljudi, kultura, kompanija i ekonomija bilo bi nezamislivo bez jata čeličnih ptica koje svakodnevno krstare nebom. Upravo zbog toga naša obaveza je da tu ulogu sprovodimo odgovorno i u skladu sa ciljevima održivog razvoja, na način koji će uticaje na životnu sredinu svesti na najmanju moguću meru. Mi u Er Srbiji tu obavezu shvatamo veoma ozbiljno. U skladu sa izrekom koja kaže da „planetu nismo nasledili od predaka, nego pozajmili od potomaka“, trudimo se da na najbolji mogući način vodimo računa o resursima koji su nam povereni na čuvanje, a nisu neograničeni. Održivo poslovanje i briga o zaštiti životne sredine nama ne predstavljaju opterećenje, već privilegiju da aktivno učestvujemo u kreiranju boljeg okruženja za generacije koje dolaze. Zato smo već sada usvojili neke mere iz ove oblasti koje će tek za nekoliko godina postati obavezne. Verujemo da je to put kojim svi treba da idu jer nas na polju ekološke osvešćenosti svaki individualni korak vodi napred kao društvo u celini. Čak ni u izazovnim okolnostima koje trenutno potresaju avio-industriju na globalnom nivou ne smemo izgubiti iz vida širu sliku i zapostaviti brigu o očuvanju eko-sistema planete i sprečavanju klimatskih promena. Na narednim stranicama, kao i u okviru posebnog segmenta na našem sajtu, možete saznati više o aktivnostima i inicijativama koje sprovodimo s tim ciljem. Novembar je mesec koji na severnoj hemisferi donosi hladnije vreme, samim tim i pojačano grejanje, zbog čega se dodatno troše resursi i povećava nivo zagađenja u celom svetu. Zato smo u ovom broju poseban akcenat stavili na ekologiju i zaštitu životne sredine, pa se možete informisati o značaju drveća i čitati o tome kako je pokret povratka prirodi postao globalni internet fenomen. Kao i u svakom prethodnom izdanju, pišemo o prirodnim bogatstvima na destinacijama do kojih letimo. Suvišno bi bilo isticati koliko je briga o očuvanju okoline važna kako bismo sačuvali njihovu izvornu lepotu i autentičnost. I mali podsetnik za kraj – iako je pisanje o ovim temama značajno kako bi se podizala svest, briga o našoj planeti ne sme ostati samo slovo na papiru. Zato vas pozivamo da zajedno brinemo o svetu u kojem živimo, uživamo u njemu i sačuvamo ga za one koji dolaze posle nas. Uživajte u letu i srećan put. Iskreno vaša, Er Srbija Dear passengers, THE AIR TRANSPORT INDUSTRY IS ONE OF THE MAIN PILLARS OF SUPPORT FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT. The connecting and networking of people, cultures, companies and economies would be impossible without a flock of steel birds cruising the skies every day. As a result of this, it is our obligation to fulfil that role responsibly and in accordance with the goals of sustainable development, in a manner that will minimise our impact on the environment. At Air Serbiawe take this obligation very seriously. In accordance with the proverb “we didn’t inherit the planet from our ancestors, but borrowed it from our descendants”, we strive tomanage resources that arenot limitless and thatwereentrusted tous in thebest possibleway.Wedon’t see sustainable operations and caring for the environment as a burden, rather as a privilege that enables us to participate actively in the creation of a better environment for thegenerations tocome. That’s whywe’vealreadyadoptedcertainmeasures in this field thatwill only becomemandatory a few years from now. We believe this is a path that everyone needs to take, because each individual step in the fieldof environmental awareness advances us as a society. Even under the challenging circumstances that are shaking the air transport industry to its core at the global level, we must not lose sight of the bigger picture or neglect to care for theprotectionof theplanet’s ecosystem and act to prevent climate change. You can discover more about the activities and initiatives we’re conducting for that purpose on the following pages, but alsowithin a special segment of our website. November is a month that brings colder weather to the northern hemisphere, and consequently stronger heating, which is why additional resources are used and the level of pollution increases worldwide. That’s why this issue of Elevate has a special focus on ecology and environmental protection, so you can learn about the importance of trees or read about how the ‘back to nature’ movement has become a global internet phenomenon. As in every issue, we write about the natural resources at the destinations we serve. How important environmental protection is for preserving their natural beauty and authenticity goes without saying. Finally, a small reminder, even though writing about these topics is important for raising awareness, caring for our planet mustn’t merely be something to write about. That’s why we invite you to take action to care for the world we live in together, to enjoy it and preserve it for those who will come after us. Enjoy your flight and have a good journey. Sincerely yours, Air Serbia Novembar 2020. November 2020 Održivo poslovanje i briga o zaštiti životne sredine nama ne predstavljaju opterećenje, već privilegiju We don’t see sustainable operations and caring for the environment as a burden, rather as a privilege

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5