Novembar

| 33 iz ugla korisnika, jer samo na taj način možemo da adekvatno odgovorimo na njihove potrebe. Cilj nam je da nastavimo sa razvojem inovativnih proizvoda i usluga, kao i sa uvećanjem broja zadovoljnih klijenata, ne gubeći iz vida značaj direktne komunikacije i izgradnje ličnog odnosa. Iako se kao osnovni cilj marketinga najčešće ističe postizanje boljih prodajnih rezultata, taj segment zapravo predstavlja mnogo više od toga. Kada se razume na pravi način, cilj marketinga postaje efikasno prenošenje željenih poruka do klijenta, u skladu sa njegovim potrebama i nastojanjima. I prodaja i marketing u fokus stavljaju klijenta ili, kako mi u Direktnoj Banci volimo da kažemo, pojedinca sa svojim jedinstvenim potrebama. Ove jeseni predstavili ste javnosti novu kampanju. Koji su prioriteti Direktne Banke kada je reč o marketinškoj komunikaciji, ali i samom poslovanju? ANAŠOTRA: PrioritetiDirektneBanke jesu ljudi sa sopstvenim životnim pričama koje se nalaze iza svakog broja, računa, kredita. Na taj način ih posmatramo, trudeći se da uvek razumemo njihove želje, potrebe i ciljeve kako bismo im pomogli u njihovoj realizaciji. To je ujedno i poruka naše nove institucionalne kampanje. Baš zato što ih razumemo, kod nas u Direktnoj Banci mogu dobiti direktne, koncizne odgovore, u manje od pet reči. Negujemo lični pristup i otvorenu komunikaciju, jer je izgradnja poverenja od ključnog značaja za ljude koji sunampoverili briguo svojimfinansijama. Kada je reč o marketinškom pristupu, nastojimo da budemo inovativni, a da istovremeno naše korporativne vrednosti, kao što su podrška, poverenje, sigurnost i kvalitet, ostanunepromenjene. Poštovanje važećihpropisa u oblasti oglašavanja finansijskih usluga utkani su u sve naše aktivnosti i mi ih veoma pozdravljamo, jer predstavljaju priliku za jasniju i transparentniju komunikaciju sa krajnjim primaocima naših poruka. Komejekampanjanamenjena?Kosukorisnici usluga Direktne Banke? ANAŠOTRA: Direktna Banka je otvorena zasvekorisnike i klijente–odstanovništva, prekoprivrede, odnosnomalih i srednjihpreduzeća, pa do poljoprivrednih gazdinstava. Svima njima na raspolaganju su naši stručni i predusretljivi bankari da ih saslušaju i preporuče odgovarajuće finansijsko rešenje. Ukoliko posete bilo koju od naših ekspozitura širom Srbije, građani će se uveriti u ono što imnovomkampanjomporučujemo – da smo tu za njih kao siguran partner i podrška na direktnomputu do ostvarenja njihovih ciljeva. Zbog čega prodaja, razvoj i marketing ne mogu jedno bez drugog? TATJANA VUKIĆ: Kao Banka koja neguje topli ljudski pristup u svim sferama poslovanja i okrenuta je ka pojedincima, sve aktivnosti sprovodimo sa ciljem bolje komunikacije sa našim klijentima. Naš prioritet predstavljaju kreiranje i razvoj što efikasnijih bankarskih rešenja, a da bismo u tome bili uspešni, neophodno je da konstantno osluškujemo potrebe postojećih i potencijalnih klijenata i prilagođavamo se njima. Marketing se prirodno nadovezuje kao neposredni prenosilac naših poruka i korporativnih vrednosti, kao najbolji način da korisnicima stavimo do znanja da smo im uvek na raspolaganju, kao što naš slogan poručuje: " Za Vas". Naša nova kampanja kreirana je upravo sa tom porukom – da smo tu za naše klijente i da ih razumemo baš kao što razumemo i finansije. Mi smo tu da za njih budemo upravo ta neophodna spona između finansija i svakodnevnog života, jer razumemo i jedno i drugo. Direktorka Sektora poslovanja sa klijentima, razvoja i marketinga Tatjana Vukić i direktorka Odeljenja za korporativne komunikacije i strateški marketing Ana Šotra

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5