Novembar

108 | / Putokazne oznake na aerodromu osmišljene su da budu u skladu sa opštom namenom, funkcijom i sadržajem prostora u kom su postavljene, a da istovremeno budu dovoljno vidljive i jasne svimposetiocima aerodroma. U zavisnosti od kategorije, određene oznake imaju definisanu boju pozadine, teksta i odgovarajućeg piktograma. Putokazne oznake svrstane su u četiri kategorije: oznake koje se odnose na osnovne funkcije koje se obavljaju u aerodromskoj zgradi, oznake kojima se obeležavaju informacije okomercijalnimuslugama u aerodromskoj zgradi, oznake koje se odnose na informacije koje su putnicima potrebne nakon izlaska iz aerodromske zgrade i oznake kojima se obeležavaju carinski koridori. Oznake obeležene crnim tekstom na žutoj podlozi na beogradskomaerodromuusmerićevaskašalterima za prijavu na let, šalterima za prodaju avio-karata, putničkim čekaonicama, holu za preuzimanje prtljaga i sličnimosnovnimsadržajima važnim za vaše putovanje. Oznakama sa žutim tekstom na crnoj podlozi obeležene su informacije o komercijalnoj ponudi na aerodromu, kao što su infromacije o prodavnicama, kafićima, restoranima, pošti, bankama, toaletima i slično. Oznake sa belim tekstomna zelenoj podlozi dovešće vas do autobuskog i taksi stajališta, parkinga i ostalih sadržaja koji suvažni putnicima nakon izlaska iz terminala. Istim bojama obeležen je i zeleni koridor na carinskom graničnom prelazu. Belimtekstomna crvenoj podlozi obeležen je crveni koridor na carinskom graničnom prelazu. Piktogrami, kao prateći simboli određenog teksta, veoma su jednostavni i jednoznačni, kako bi određena informacija bila lako uočljiva i prepoznatljiva. Osnovna kontura piktograma iste je boje kao i tekst oznake, a format oznake prilagođen je sredini u kojoj se nalazi, kao i samom enterijeru. Osnovni cilj putokaznih oznaka je da obezbede vizuelnu informaciju koja će omogućiti pronalaženje i korišćenje određenih sadržaja. Upravo se zbog toga putokazne oznake nalaze na ključnim mestima u aerodromskoj zgradi. Osim osnovne, oznake imaju i estetsku funkciju, kako bi doprinele opštemboljemvizuelnom doživljaju prostora. Na Aerodromu Nikola Tesla koristi se i podno obeležavanje, koje takođeobezbeđujevizuelnu informaciju u cilju lakšeg snalaženja putnika. Sistemputokaznihoznaka osmišljen je radi lakše i efikasne orijentacije svih korisnika terminala, kao i za brzo pronalaženje određenih sadržaja. Formom i rasporedom elemenata ovog sistema u kontinuitetu se obezbeđuju potrebne informacije duž glavnih tokova kretanja unutar Terminala 1 i 2. Da li biste se lako snašli na nekomaerodromubezpravilnopostavljenih i vizuelno upečatljivih oznaka i putokaza?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5