ELEVATE - NOVEMBAR

| 91 A leksandra (30), Tanja (30), Marjan (30), Bojan (37) i Ra- de (30) stoje iza bloga Trip- pinSrbija i oni su ta petor- ka koja iznenađuje čak i turizmologe. Iznenađenje je veće samim timšto ni- ko od njih strukovno nema veze sa tu- rizmom – Aleksandra, Tanja i Marjan supolitikolozi,Bojanjearhitekta,aRa- de građevinski inženjer. Samim tim, njihov pogled na lepote i zanimljivo- sti Srbije još je raznolikiji i zanimljiviji. Kako su zaposleni i kako ih ima peto- ro, poprilično je izazovnoorganizovati putovanja. Zato su osmislili poseban koncept putovanja – jedan dan jed- nom mesečno, budući da je to tem- po koji im se uklapa u raspored oba- veza. Verovali ili ne, od januara 2016. godinepadodanas nisupropustili ni- jedno putovanje. –Odgovorno tvrdimoda jedanvi- kend mesečno za obilazak Srbije svi mogu da izdvoje – i finansijski i vre- menski. Što se izbora lokaliteta tiče, Srbija je simbioza istorije, prirodnih lepota, umetnosti, kulture, mitova i le- gendi. Trudimo sedapodjednakoobi- lazimo sve regione naše zemlje. Sva- kog meseca obilazimo drugi region, pa smo tako prošlog meseca bili u zapadnoj Srbiji, u avgustu u Klado- vu, istočna Srbija, a u julu u Sremu. Kako nas je petoro u grupi, svi ima- modrugačije želje, politikolozi suviše zainteresovani za kulturno-istorijske spomenike, dok su arhitekta i građe- vinac pre za neku vrstu aktivnog od- mora. Anahedonizmu seuvek svi na- đemo – kažu nam. Koliko toga nudi Srbija, govori i to da i posle dve godine konstantnog putovanja i obilaska, makar do sada, više od 150 lokaliteta i 13.000 pređe- nihkilometara, ovapetorka i dalje sva- ki put nađe nešto zanimljivo i malo poznato široj populaciji. Sve zavisi od ugla posmatranja. Ne mora svaki lokalitet da bude, a i nije, fascinantan, savršen, neverova- tan. To ne nudi nijedna destinacija na svetu, pa tako ni Srbija, niti mi sma- tramo da je to suština. Neke lepote se kriju umalimstvarima, onimneispri- čanim pričama sa lica mesta. Treba samo umeti slušati. – Pored brojnih prirodnih lepota, naša zemlja obiluje burnomistorijom – od neolitske Vinče, preko srednjo- vekovih lokaliteta, prvenstveno tvr- đava imanastira, kraljevskihdinastija Obrenovića i Karađorđevića, do lo- kaliteta koji su u vezi sa svetskim ra- tovima. Pored svega ovoga, postoji i jedna vrlo bitna stavka u našoj kul- turi – narodne legende, koje su ne- odvojive od folklora i vrlo su bitne za popularizaciju turizma – kažu čla- novi ove petorke. Činjenicadauovomtrenutkuure- đujujediniputopisniblogposvećenis- ključivoSrbijiobezbedilaimjeiširoku publiku.Oko20.000pratilacana svim društvenimmrežama željno iščekuje njihove izveštaje sa novih avantura, a posebno su popularni na Instagra- mu . Posle 13.000 kilometara pređe- nih uzduž i popreko, prikupljenih uti- saka o lepotama Srbije je mnogo, ali oni imaju spremnu listu destinacija savršenih za zimski period… PREDLOZI ZA PUTOVANJA Kako je naš cilj promovisanjema- njepoznatih imožda zaboravljenih lo- kaliteta Srbije, kao i povratak vikend turizma na velika vrata, izdvojili smo nekoliko lokaliteta u svim krajevima Srbije. Vremenske prilike diktiraju iz- bor putovanja, pa smo za ovu priliku biralimestakojamožeteposetitiizimi. IznadBanjeKoviljače uzdižeseplani- na Gučevo, gde se nalazi spomen-ko- sturnica podignuta u znak sećanja na bitkuuPrvomsvetskomratu,jednuod prvihrovovskihbitakautomratu.Važ- nojenapomenutidasuukosturnicuna Gučevu položeni posmrtni ostaci voj- nika obe ratujuće strane – počeli su da je grade Austrijanci 1917, da bi 12 go- dina kasnije bila završena po projektu arhitekte Todića. Tekst / Words: Tamara Gligorijević Fotografije / Photography: TrippinSerbia 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5