Previous Page  8 / 124 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 124 Next Page
Page Background

8

|

Let’s celabrate

our 3rd birthday

Slavimo

treći rođendan

Danas, tri godine posle osnivanja, Er

Srbija ima 21 avion u svojoj floti i leti

ka 44 destinacije. Za nas je 2016. bila

posebno uspešna godina. Spremni smo

za nove izazove

Today, three years after it was

launched, Air Serbia has a fleet of 21

aircraft and flies to 44 destinations.

Now we’re ready for new

challenges

Er Srbija je u januaru proširi-

la sporazum sa Er Berlinom

po-

vezavši Beograd, preko Berlina

i Diseldorfa, sa Njujorkom, Čika-

gom i Majamijem. Proširenjem

ovog ugovora glavni grad Srbi-

je povezan je sa još devet grado-

va u Evropi.

As part of its “Living Le-

gends” programme, during

March actor

Miki Manojlo-

vić became the fourth famo-

us Serbian to have his name

appear on an Air Serbia air-

craft.

The Airbus A319 (YU

APA) now bears his name.

U okviru programa „Žive

legende“

Miki Manojlović

je u martu postao četvr-

ti slavni građanin Srbije

čije se ime pojavljuje na

avionu ove avio kompa-

nije.

U pitanju je

a

vion

er-

bas A319 (YU APA

).

Krajem marta potpi-

san je sporazum sa EL

AL-om

, pa je izraelska

avio-kompanija stavila

svoj LY kod na pet ne-

deljnih letova Er Srbi-

je između Beograda i

Tel Aviva.

At the end of March,

a new codeshare was

signed with EL AL

that

saw the Israeli airline

place its LY code on Air

Serbia flights between

Belgrade and Tel Aviv.

U maju je još jednom

proširen kod-šer spo-

razum sa Er Berlinom

na osnovu koga putni-

ci Er Srbije iz Beogra-

da, preko Diseldorfa,

mogu da stignu do Bo-

stona i San Franciska.

May also saw the

codeshare agreement

with Air Berlin

expan-

ded once again, this ti-

me enabling Air Serbia

passengers to fly from

Belgrade, via Düssel-

dorf, to Boston and San

Francisco.

Početkom ju-

na Er Srbija je

promovisala

Elevate Play

uslugu

na

svim usko-tru-

pnim erbaso-

vima u floti.

The beginning

of June saw the

Elevate Play

entertainment

streaming ser-

vice

introduced

on all narrow-

body Airbus air-

craft in the fleet.

Sredinom septem-

bra Er Srbija je na-

javila da će pla-

nirani letovi za

Hamburg biti u re-

du letenja i tokom

zimskog raspo-

reda.

Mid-Septem-

ber saw Air Ser-

bia announce that

scheduled flights

to Hamburg would

continue during the

winter schedule.