Background Image
Previous Page  113 / 124 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 113 / 124 Next Page
Page Background

|

113

Er Srbija u fokusu

/ Air Serbia close up

V E S T I

„

N EWS

D

a li vidite Er Sejšels pri-

marno kao kompaniju

za prevoz putnika na Sejšele

ili kao prevoznika za tranzit-

ne putnike prema Africi i iz

Afrike?

– Vrlo je malo tržišta na sve-

tu koja mogu da održavaju ono

što mi nazivamo saobraćaj od

tačke do tačke. Uvek će postojati

potreba za balansom između

prevoza turista na Sejšele i tran-

zitnog saobraćaja. Naš prioritet,

kao nacionalne kompanije, uvek

mora da bude rad sa turističkim

institucijama države i marketin-

škim odeljenjima partnerskih

avio-kompanija s ciljem da dove-

demo što više ljudi na Sejšele.

K

ompanija je dobila tri

prestižne nagrade kao

vodeći avio-prevoznik regiona

Indijskog okeana. Za kompa-

niju je veoma važno iskustvo

gostiju tokom leta. Koja su na-

redna poboljšanja planirana?

– Imamo veoma dobru

reputaciju usluge u avionu.

Sledeći pomak u iskustvu gosti-

ju je kako da učinimo prijavlji-

vanje na aerodromu bez zastoja

za goste i njihovo iskustvo

putovanja sa više kompanija

jednostavnije, pošto naš posao

u velikoj meri zavisi od partner-

skih aviokompanija, pre svega

članica EAP.

E

AP predstavlja ogroman

novi talas u vazdušnom

saobraćaju: snažan brend za-

snovan na međusobnoj pove-

zanosti letova, omogućivši da

osam evropskih, bliskoistoč-

nih, azijskih i afričkih avio-

kompanija postanu međusob-

ne ruke podrške. Kako vidite

poziciju Er Sejšels u grupi?

– Naša pozicija je jedin-

stvena. Iskreno verujem da Er

Sejšels unosi nešto što nijedna

među ostalim članicama nema.

Mi donosimo Indijski okean.

Mnogi ljudi u svetu će imeno-

vati regione kao što su Sejšeli

kao tipične destinacije za rajski

odmor. Mi u EAP unosimo našu

geografsku lokaciju, uključuju-

ći i Mauricijus i Madagaskar.

Svi partneri imaju priliku da

u ponudu uključe i iskustvo

Indijskog okeana.

E

vropsko tržište je najva-

žnije za turizam Sejšela,

ali Er Sejšels lete samo za

Pariz. Da li postoje planovi za

otvaranje novih destinacija u

Evropi ili je fokus na razvoju

novih tržišta, kao što je Kina?

– Naše glavno tržište je u

Evropi, predvođeno Francuskom,

Nemačkom i Italijom, i to će se

nastaviti. Lično imam veoma

snažno uverenje da postoje dru-

ga evropska tržišta, na kojima je

prisutna Er Srbija, koja su zapo-

stavljana. Radićemo na razvoju

takvih tržišta s našim partner-

skim kompanijama.

Što se Kine tiče, radimo sa

tamošnjim turoperatorima i

hotelima na Sejšelima s ciljem

da stvorimo programe tokom

čitave godine. Bilo bi moguće

da uspostavimo letove za Kinu

iduće godine.

e

Cheerful colours on fuselage

and brightly coloured uniforms are

indicators that the flight to your

dream destination is imminent.

Air Seychelles, part of the Etihad

Airways Partners group, has been

led as of recently by CEO Roy

Kinnear, who transferred from the

position of senior vice president for

revenue management and planning

at Etihad Airways. Here he speaks

about the company’s future plans.

H

ow would you evaluate

your first 100 days at the

helm of Air Seychelles?

- It has been a good period;

I found out that the number of

genuinely happy people in the

company is extremely high. Peo-

ple enjoy wearing the uniform

and working for the national air-

line. There is an incredible “can

do” attitude. In our company 97

per cent of people are local Sey-

chellois talent.

The next step is to highlight

and develop that talent, to plan

our people’s careers. We need to

give them management train-

ing, in order to move to senior

roles. That is why we started to

engage with organizations such

as the Tourism Academy. That is

important for the future growth

of the business.

W

hat are the airline’s stra-

tegic priorities?

- We need to do a better job

both as an airline, and as Etihad

Airways Partners (EAP) group, in

growing the number of inbound

tourists coming to the Sey-

chelles. Tourism is the lifeblood

of this country and we need to

play a major role in bringing in

e

WE BRING YOU THE INDIAN OCEAN

Male kompanije imaju svoje mesto u grupaciji Etihad ervejz partners

e

Small companies have their place in Etihad Airways Partners group

ROJ KINEAR, GENERALNI DIREKTOR ER SEJŠELS

/ ROY KINNEAR, CEO AIR SEYCHELLES

DONOSIMO

INDIJSKI

OKEAN