Background Image
Previous Page  112 / 124 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 112 / 124 Next Page
Page Background

112

|

V

Er Srbija u fokusu

/ Air Serbia close up

Etihad ervejz

Sporazum

sa IBM od

700 miliona

dolara

E

tihad ervejz i IBM potpisali su

sporazum o tehnološkim uslugama

na deset godina vredan oko 700 miliona

dolara. To će pomoći avio-kompaniji

da poboljša iskustvo putnika, razvije

tehnološku infrastrukturu svetske klase i

visoke bezbednosti, i poveća efikasnost.

Jedan od najvažnijih strateških

sporazuma Etihad ervejza, obezbediće

pristup najnovijim cloud-tehnologijama

i tehnološkim uslugama, i partnerskim

avio-kompanijama. Sporazum uključuje

planove za stvaranje novog cloud-centra

podataka u Abu Dabiju. Centar, koji će

razviti i njime upravljati IBM, biće jedan

od najsofisticiranijih tehnoloških objekata

na Bliskom istoku. Saradnja daje globalni

okvir za isporuku tehnoloških usluga za

Etihad ervejz i Etihad ervejz partners,

uključujući i Alitaliju, Er Berlin. Džet er-

vejz, Er Srbiju, Er Sejšele i Etihad ridženel.

e

Etihad Airways

$700 million

agreement

with IBM

E

tihad Airways and IBM announced

a ten-year technology services agre-

ement worth approximately US$700 mil-

lion. This will allow the airline to enhan-

ce guest experience, develop world-class

infrastructure and security, and improve

efficiency.

The agreement, one of the most im-

portant strategic collaborations by Etihad

Airways, will provide access to the latest

cloud-based technologies and services for

the airline, and its group companies. The

agreement includes plans for the creation

of a new cloud data centre in Abu Dhabi.

The centre, to be developed and operated

by IBM, will be one of the most sophisti-

cated technology facilities in the Middle

East. The collaboration provides a global

framework for technology service deli-

very for Etihad Airways and its Etihad

Airways Partner airlines, including Alita-

lia, airberlin, Jet Airways, Air Serbia, Air

Seychelles and Etihad Regional.

(Sleva nadesno): Martin

Džeter, viši potpredsednik u

IBM-u; Hareb el Muhairi, viši

potpredsednik korporativnih

i međunarodnih poslova;

Robert Veb, direktor

informacionih tehnologija u

Etihad ervejzu; obeležavaju

potpisivanje ugovora za

tehnološke usluge

e

(Left to right): Martin

Jetter, Senior Vice President,

IBM Global Technology

Services; Hareb Al Muhairy,

Etihad Airways’ Senior Vice

President Corporate and

International Affairs; and

Robert Webb, Etihad Airways’

Chief Information and

Technology Officer; celebrate

the signing of the technology

services agreement

Razgovarao / Interviewer:

Artur

Demek

, Fotografija / Photography:

Vladimir Miloradović

esele boje na trupu i jarke boje

uniformi ukazuju da predstoji let

na odmor iz snova. Er Sejšels,

deo grupe Etihad ervejz partners,

odnedavno vodi generalni direktor

Roy Kinnear koji je došao sa pozicije

starijeg potpredsednika za upravljanje

prihodima i planiranje u Etihad ervejz.

Govorio je o budućim planovima

kompanije.

K

ako vam je proteklo prvih

100 dana na čelu Er Sejšels?

– Bio je to dobar period. Otkrio

sam da je broj iskreno zadovolj-

nih ljudi u kompaniji izuzetno

visok. Srećni su što nose uniformu

nacionalne kompanije i što rade

za nju. Imaju neverovatan „mi to

možemo da uradimo“ stav. U našoj

kompaniji 97 odsto zaposlenih čine

daroviti ljudi sa Sejšela. Naš nared-

ni korak je da razvijemo taj talenat,

da planiramo karijere naših ljudi,

kako bi mogli da napreduju na više

pozicije. Zato smo počeli da sara-

đujemo s Akademijom turizma. To

je važno za budući rast poslovanja.

Š

ta su strateški prioriteti

kompanije?

– Potrebno je da kao kompani-

ja, i kao deo Etihad ervejz partners

(EAP) grupacije, uradimo više na

povećanju broja putnika koji dola-

ze na Sejšele. Turizam je krvotok

ove zemlje i mi moramo da imamo

glavnu ulogu u dovoženju turista.

Potrebno je više rada s partner-

skim avio-kompanijama na načinu

kako ćemo promovisati Sejšele

kao rajsku destinaciju.

Unapređenje aerodroma i

rezervacione platforme takođe

će nam dati više prilika za rast

prihoda. U martu iduće godine

naš rezervacioni i sistem za prija-

vljivanje putnika prebacujemo na

SABRE platformu, pa ćemo biti

u liniji sa drugim partnerima. To

će doneti bolju efikasnost u našu

organizaciju.