Elevate_Mart_2022

KOD-ŠER / CODESHARE CEOSVET JE BLIŽI KADNAS JE VIŠE Upoznajte naše partnere AEROFLOT je nacionalna avio-kompanijaRusije i bio je nacionalna avio-kompanijaSovjetskogSaveza, kada je ujedno bio i najveća aviokompanija na svetu. Sedište kompanije je uMoskvi, aAerodrom Šeremetjevo je glavna baza kompanije. ER FRANS je francuska avio-kompanija sa sedištemu Parizu, koja od2004. godine posluje u sastavu Er Frans – KLMgrupe. Leti na domaćim i međunarodnimredovnimputničkim i kargo linijama ka 189 destinacija u91 zemlji na svimkontinentima. KLM je holandska avio-kompanija u sastavu Er Frans – KLMgrupe. Sa sedištemuAmsterdamu, bazirana je naAerodromuShiphol, odakle leti ka domaćim i međunarodnimodredištima i obavlja avionski transport tereta ka više od90destinacija. TURKIŠ ERLAJNZ, kompanija osnovana 1933. godine, sa tadašnjom flotom od pet aviona, članica je Star alijanse, sada ima flotu od 361 letelice (za putnički i robni prevoz) kojom opslužuje 319 (269 inostranih i 50 domaćih) destinacija širom sveta. IDŽIJANERLAJNZ je najveća avio-kompanija sa sedištemuAtini, u Grčkoj. Najveći je grčka avio-kompanija računajući broj aviona u floti, kao i broj destinacija i prevezenih putnika. ETIHADERVEJZ nacionalna je avio-kompanijaUjedinjenihArapskih Emirata. Sedište kompanije je uAbuDabiju, glavnomgradu Emirata, a Etihad redovno saobraća doBliskog istoka, Evrope, Indije, Severne Amerike, Dalekog istoka, Afrike i Okeanije. EREVROPA je avio-kompanija iz Španije, treća po veličini u toj zemlji, nakon Iberije i Vuelinga, sa sedištemna ostrvuMajorki. Flota ove kompanije jedna je od najmlađih na kontinentu i nastavice da raste. TAROM je nacionalna i najveća avio-kompanijaRumunije, sa sedištemuBukureštu. Njeno sedište je bukureški Aerodrom Henri Koanda. TAROM ima redovne linije ka destinacijama u Evropi, Africi i naBliskom istoku. ERBALTIK je letonska nacionalna avio-kompanija smeštena uRigi. Nudi karte sa niskimcenama u svojoj mreži koja obuhvata Evropu, Skandinaviju, Rusiju i Bliski istok. FINER je najveca avio-kompanija Finske, sa sedištemuVantai. Finer je šesta najstarija avio-kompanija u neprekidnomradu i konstantno se navodi kao jedna od najsigurnijih na svetu. BULGARIJAER je avio-prevoznik Bugarske sa sedištemuSofiji. Sprovodi redovne letove ka destinacijama u Evropi i naBliskom istoku. ERKINA je nacionalna avio-kompanija Kine. Prema podacima iz 2018. godine, kompanija je prevezla 110miliona putnika na više od 180 destinacija na svih šest kontinenata. ITAervejz je kompanija u potpunomvlasništvu italijanskog Ministarstva ekonomije i finansija za obavljanje poslova u sektoru vazdušnog saobracaja. Raspolaže flotomod52 aviona. THEWHOLEWORLD ISCLOSER WHEN THERE AREMORE OF US Meet our partners AEROFLOT is the national airline of theRussian Federation andwas once the national airline of the former Soviet Union, when it was also theworld’s largest airline. The company is headquartered inMoscowand itsmain base is SheremetyevoAirport. AIR FRANCE is a French airline headquartered in Paris that has been operating as part of theAir France-KLMGroup since 2004. It flies domestic and international scheduled passenger and cargo flights to 189 destinations in91 countriesworldwide. KLM is aDutch airline that operateswithin the scope of theAir FranceKLMGroup. Headquartered inAmsterdam, it is based at Schiphol Airport, where it departs to domestic and international destinations and carries air freight to over 90destinations. TURKISH AIRLINES Established in 1933with a fleet of five aircraft, Star Alliancemember TurkishAirlines has a fleet of 361 (passenger and cargo) aircraft flying to319worldwide destinations as 269 international and50 domestic, in 127 countries. AEGEANAIRLINES is the largest airline based inAthens, Greece. The largest Greek airline on the basis of fleet size, number of destinations and number of connected passengers. ETIHADAIRWAYS is the national airline of theUnitedArab Emirates. Headquartered inAbuDhabi, the capital of the Emirates, Etihad regularly operates to theMiddle East, Europe, India, NorthAmerica, the Far East, Africa andOceania. AIREUROPE is aSpanish airline and is the third largest in the country, after Iberia andVueling. It is headquartered on the island ofMajorca. The company’s fleet is one of the youngest on the continent and is set to continue to grow. TAROM is Romania’s flag carrier and largest airline, with its headquarters at Henri CoandăAirport in Bucharest. TAROMflies regular routes to destinations in Europe, Africa and theMiddle East. AIRBALTIC is Latvia’s national airline, based in Riga. It offers low-cost tickets in its network, which encompasses Europe, Scandinavia, Russia and the Middle East. FINNAIR is the largest airline in Finland, based inVantaa. Finnair is the sixth oldest airline in continuous operation and is constantly cited among the world’s safest airlines. BULGARIAAIR, the airline of Bulgaria, is based inSofia. It operates flights to destinations in Europe and theMiddle East. Itsmain base is at SofiaAirport. AIRCHINA is the national airline of the People’s Republic of China. According to data from2018, this company transported 110million passengers to over 180destinations on all six continents. ITAAirways is a companywholly owned by the ItalianMinistry of Economy and Finance for operations in the air transport sector. It has a fleet of 52 aircraft. Air Serbia » Er Srbija | 121

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5