ELEVATE_325

INTERVJU / INTERVIEW 26 | Igra » Dance za nečim duhovnim, kako da se sprijateljimo sa životinjom u se- bi i kako da pobegnemo od nje... Ne tvrdim da sam veliki mislilac, igram se ovim idejama, kao čovek i kao umetnik.Možda delujemkao osoba sa čvrstimstavovima, ali im ipak ne verujemdovoljno da bih ih pretočio u nešto što se nadam da ima potencijal da traje duže nego moj trivijalni život. Kako se sećate Olimpij- skih igara, najvećeg šou programa na svetu. Jeste li imali slobodu da uradi- te ono što ste hteli? – Da, imao sam slobodu. Ni- sam imao slobodu da predstavim naga tela jer smo bili domaćini, pa je trebalo da se potrudimo da svi- ma bude prijatno. Imao sam slo- bodu, ali znao sam da ne treba da budemarogantan sa ovomvrstom slobode, jer je to bilamisija, rekla- miranje proizvoda, a taj proizvod je bila grčka kultura. Bila je to pro- slava, nemoje lično umetničko de- lo, već nacionalna propaganda, to je ono što Olimipijske igre i jesu. Mnoge detalje samsuptilno ušuš- kao, na podsvesnom nivou. Na to sam danas veoma ponosan i be- skrajno zahvalan životu što sam imao tu priliku. Interesantno je da se va- ša avangardna dela izvo- de i na klasičnim pozorni- cama. Kako ste uspeli da doprete do tako raznolike publike? – To moram vas da pitam, ne- mam ideju. Zahvalan sam, ne uzi- mamto zdravo za gotovo, ne znam kako se desilo. Doživeo sam ma- sovno prihvatanje u Grčkoj, naro- čito nakonOlimpijskih igara. Bilo je to i iritantno, jer su ljudi koji- ma se nije sviđalo ono što stvaram ipak dolazili da gledajumoje pred- stave... Postao samneko čiji se ra- dovi ne smeju propustiti. Bio sam veoma privilegovan u tomsmislu, ali nisambio poznat tamo gde sam to najviše želeo – na internacio- nalnim umetničkim festivalima. I odjednom se i to desilo, što du- gujem naravno Kler Verle (Claire Verlet je direktorka pariskog Te- atra de la Vil). Već ste gostovali na Beo- gradskom festivalu igre. Kakvi su vam utisci iz Be- ograda? Po čemu pamtite naš grad? –Oh,mislimda jeveoma seksi. Mnogo mi se dopala brutalistička zgrada u kojoj smo nastupali, Cen- tar Sava . Mislim da postoji nešto vrlo intenzivno u smeštanju mo- je vrlo neobične atmosfere u tako sjajno okruženje. Zapravo, za Be- ograd i vaš festival igre me vezuju najlepše uspomene. Zaista se na- dam novom susretu. Šta možemo da očekuje- mo ove godine? Kakvu nam predstavu donosite i hoćete li nas šokirati? –Mislimda je ovomnogo sve- tliji, laganiji komad u odnosu na ono što ste već videli i mislim da postoji i nešto slatko, porednarav- no melanholije, što je moja priro- da... To je sve štomogu da kažem. Kada pogledate trejler, steći ćete blagu slikuoonome što sledi, jer su slika i zvuk uvek bolji od reči. Na- kon što otkrijemo Transverzalnu orijentaciju , moći ćemo da priča- mo o tome šta ljudi misle. Drago- ceno je kadami ljudi otkriju nešto što nisam znao o svom delu, zato je uvek bolje ne navoditi ih, ne tu- mačiti predstavu unapred. Veoma samradoznao, jermi ne znamo ka- kav utisak predstava ostavlja, ra- dimo na njoj toliko dugo, nikada nismo imali 100 ili 150 ljudi koji su je gledali, nikada nismo oseti- li njihovu energiju, radost i entu- zijazam, ili odbojnost, kašalj, tiši- nu... Zasad je to knjiga koju niko nije otvorio i pročitao. I NT ERV I EW: D I M I T R I S PAPA I OANNOU CHOR EOGR APHE R WHO PA I NTS H I S SCENES The human body provides the opportunity for us to communicatewithout words Considering that I was born in Greece, as a lover of ancient art I have good reason not to spend my life hesitating around the things that I love. The naked human body is one of the things I love, and I include it in my works shamelessly

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5