Mart

ZANATSKA TRADICIJA U MODERNOJ TEHNOLOGIJI CRAFTTRADITION INMODERNTECHNOLOGY PRIČAO ŠLARAFIJI PRIČAJE OLJUBAVI THE STORYOF SCHLARAFIA IS A STORYOF LOVE „Šlarafija“ je potvrdu vrednosti dobila priznanjem o patentu izdatom od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Schlara a received nal con rmation of the value of this innovation with the recognising of a patent issued by the Intellectual Property O ce PROMO Šlarafija više od80godinaproizvodi dušeke zanatskim umećem na način koji je svojevrstan spoj tradicije i primene savremenih znanja. Počeci ove porodične firme vezuju se za period pre Drugog svetskog rata, 1934.godine, kada jeĐorđeVukasović, tada 13-godišnji beogradski pitomac, otišaona usavršavanje u Nemačku. Sa sajma novih tehnologija u Lajpcigumladić je u Beograd doneo tehnologiju izrade žičanog jezgra i otvorio prvu zanatsku radnju za proizvodnju dušeka na ovim prostorima u dvorištu porodične kuće na Čuburi. Šlarafija danas predstavljamodernuporodičnufirmu koja se kroz maloprodajnu mrežu proširila na skoro celu Srbiju, a posluje i u Makedoniji, Crnoj Gori i Austriji. ZBOG ČEGA JE ŠLARAFIJA POSEBNA? Ručno rađeni dušeci imaju ručno pleteno jezgro povećane gustine sa dopunskim bočnim spojevima između opruga. Superiornost ovakvog srca u odnosuna obično fabričko jezgro ogleda se umanjemnaprezanju svake opruge ponaosob, a opruge su vezane u četiri tačke, što doprinosi izdržljivosti i dugotrajnosti. Iako je industrijski razvoj značajno unapredio mnoge tehnološke procese, ruka ipak predstavlja alatku koju po savršenstvu nije prestigla nijedna mašina. Potvrdu autentičnosti ove inovacije Šlarafija je dobila priznanjemopatentu izdatogodZavoda za intelektualnu svojinu, čime su dušeci ove firme jedinstveni na tržištu. Šlarafija takođe izrađuje i jastuke, jorgane i kompletnukrevetninu, a zaglavne konsultante ima zajednički pridruženi tim lekara različitih specijalnosti okupljen sa ciljem da se iznedre inovativni proizvodi u svrhu zdravog ambijenta za spavanje. Schlara a has spent more than 80 years producing mattresseswith craftsmanship in away that is a kind of fusionof traditionand the implementationofmodern knowledge. The beginnings of this family business are linked to the period prior to World War II and the year 1934, when Đorđe Vukasović, then a 13-year-old cadet fromBelgrade, headed toGermany to study. From the Fair of New Technologies in Leipzig, this young man brought back to Belgrade technology for the production of wire cores and opened the region’s rst craft workshop for the production of mattresses, in the yard of his family home in the Čubura. Schlara a today represents amodern family rm, which expanded through a retail network to cover almost thewhole of Serbia, but also markets in Macedonia, Montenegro and Austria. WHAT MAKES SCHLARAFIA SPECIAL? Hand-made mattresses have a hand-knitted core, maximum density with additional side connectors between the springs. The superiority of this kind of “heart” compared to the usual factory core is re ected in reduced strain on each spring individually, and the springs are also connected at four separate points, which contributes to endurance and longevity. Despite industrial development having improved many technological processes, the human hand still represents the most advanced“tool” that, to this day, hasn’t been outdone by any machine. Schlara a received nal con rmation of the value of this innovationwith the recognising of a patent issued by the Intellectual Property O ce, making this company’s mattresses unique on the market. Schlara a also produces pillows, quilts and complete bedding, and its main consultants are represented by an associated team of doctors with various specialisations, who arebrought togetherwiththe goal of shaping innovative products aimed at ensuring a healthy ambiance for sleep.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5