Elevate 339

Belgrade » Beograd | 63 62 | Beograd » Belgrade Najpoznatiji beogradski trg počeo je da se formira u prvoj polovini 19. veka, a danas obuhvata područje od Sremske ulice do Ulice Kralja Milana The most famous Belgrade square began to form in the first half of the 19th century, and today covers the area fromSremska Street to Kralja Milana Street Ritamgrada Rhythmof the city Tekst/Words: Bojana Gazibara IbrajterFotografije/Photography: Mitar Mitrović, depositphotos Terazije su danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih beogradskih trgova. Ime su dobile po terazijama – pumpama za vodu, od kojih se najveća nalazila na mestu na kojem je danas Terazijska česma. Iako po svom izgledu ne odaju utisak trga u smislu na koji smo navikli, već veoma prometne saobraćajnice, Terazije u kulturološkom i istorijskom smislu jesu trg. Formiranje Terazija počelo je nakon dobijanja hatišerifa 1830. godine, u vreme kada je započeta intenzivna gradnja i uređenje grada. Oslobođen turskog pritiska, Beograd se ubrzano razvijao, kidajući veze sa orijentalnom tradicijom i vezujući se za nove, progresivne, evropske tokove. Nekadašnji centar Beograda, koji se za vreme kneza Miloša formirao na platou iznad Save, sada je prenet na Terazije, prostor koji je vekovima bio pust i nenaseljen. Postepenim razvojem i naseljavanjem sve imućnijeg sloja društva ovaj prostor dobija reprezentativni izgled. Krajem 19. veka Terazijama je prošao i prvi tramvaj, ulica se kaldrmiše, a dobija i osvetljenje. Najlepši izgled tokom svog postojanja Terazije su dobile pred Prvi svetski rat, kada su postale središte javnog gradskog života. Transformacijom nakon Drugog svetskog rata uklonjeni su ukrasni skverovi, fontana i drvena kaldrma u cilju proširivanja trotoara i formiranja većeg i jedinstvenog kolovoza. Na Terazijama se nalaze objekti od velikog državnog značaja, stambene zgrade, ustanove kulture, hoteli, ugostiteljski objekti, javni spomenici i parkovi. S aspekta zaštite kulturnog nasleđa Beograda predstavljaju zbirku arhitektonskih dostignuća i dela najistaknutijih srpskih i jugoslovenskih arhitekata: Aleksandra Bugarskog, Jovana Ilkića, Milana Antonovića, Milorada Ruvidića, Branka Tanazevića, Nikole Nestorovića, Danila Vladisavljevića, Petra i Branka Krstića, Dragiše Brašovana, Vladete Maksimovića, Branka Petričića, Lavoslava Horvata, Branislava Marinkovića, Alekseja Brkića, Bogdana Ignjatovića. Od 2020. godine Terazije imaju status kulturnog dobra – prostorne kulturno-istorijske celine. Šetnja kroz istoriju i arhitekturu Terazija na BINA biće posvećena kulturnim dobrima na ovom prostoru od Palate Albanija do Krsmanovićeve kuće na Terazijama, ali pričaće se i o dvorskom kompleksu, koji je najintenzivnije uticao na razvoj ovog dela grada. Pažnja će biti posvećena i svim urbanističkim promenama na ovom prostoru, posleratnim Terazijama, ali i nikad izvedenom projektu za uređenje Terazijske terase arhitekte Nikole Dobrovića. Ž i vo srce preston i ce Svi putevi vode preko Terazija Veliki gradski trg, prostor za sva važna dešavanja u gradu, sinonim za Beograd, mesto susreta „kod česme“, ulaz u čuvenu Knez Mihailovu ulicu… Ukratko, Terazije All roads lead through Terazije Amajor city square, a space where all the city’s important events unfold, a synonym for Belgrade, the meeting place “by the fountain”, the entrance to the famous Knez Mihailova Street… In a word, Terazije b eat i ng heart of t he cap i ta l

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5