Elevate 339

Er Srbija planira da tokom aktuelne letnje sezone obavi više od 1.000 čarter letova do popularnih destinacija Air Serbia is planning to carry out more than 1,000 charter flights to popular destinations during this summer Air Serbia» Er Srbija| 113 112 | Er Srbija » Air Serbia PRIORITY TREATMENT AT BELGRADE AIRPORT - € 27.99 Ovaj paket dodatnih usluga garantuje najbolje iskustvo na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. U cenu paketa je uključen boravak u Er Srbija Premijum salonu u trajanju od 60 minuta, prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli, kao i prvenstvo pri prijavi na let i ukrcavanju. Za više informacija , molimo obratite se kabinskom osoblju ili posetite airserbia.com This bundle guarantees the best airport experience at Nikola Tesla Belgrade airport. Services included at the bundle are 1 hour Air Serbia Premium Lounge pass, Fast Lane at Departures, Priority Check-In and Priority Boarding. For more information, please contact cabin crew or visit airserbia.com Najbolje cene karata putem direktnih prodajnih kanala Er Srbije The best ticket prices via Air Serbia direct sales channels Bez dodatnih troškova No extra fees Efikasna i direktna komunikacija sa putnicima putem naših kanala Brzo i adekvatno reagovanje na bilo k kve promene Zašto? / Why? Efficient and direct communication with passengers via our channels Quick and adequate response to any changes ONLY ONLY GOOD NEWS airserbia.com Er Srbija je letnju čarter sezonu2022. godineotvorila letovima izmeđuBeograda i Hurgade, ka kojoj jeu apriluobavljenogotovo30 letova. Srpska nacionalna avio-kompanija umajupokreće i prve čarter letove ka Turskoj, a od juna i kadrugimdestinacijama. Usaradnji sadomaćimturističkimagencijama, Er Srbija planirada tokomaktuelne letnje sezoneobavi višeod 1.000čarter letova kapopularnimdestinacijama u Turskoj, Egiptu, Grčkoj, Italiji i Tunisu. Čarter saobraćaj Er Srbije seobavlja kadestinacijama koje su većdugi niz godina atraktivnedomaćimturistima. Najpopularniji su letovi zadestinacijeu Turskoj –Antaliju, Bodrum, Dalaman i Alanju, a za njima sledeHurgada i Šarmel Šeik, kao i veliki broj grčkihostrva kao što suKrit, Rodos, Samos, Skijatos, Krf, Kefalonija, Kos i Zakintos. Nakongotovo tri godine pauzeuplanu je i obnova čarter letova za Tunis i italijanske regijeSiciliju i Kalabriju. „Činjenica jedaglobalnadešavanja uslovljavaju nezabeleženporast cena avio-goriva, samimtim i povećanje cena čarter letova, ali dobra vest jeda se na tržištumogu naći turistički aranžmani prilagođeni svačijembudžetu. Ukolikoplaniraju na Air Serbia opened the2022 summer charter seasonwith flights betweenBelgrade andHurghada, and therewere almost 30flights on this route inApril. The Serbian national airlinewill also commence the first charter flights to Turkey inMay, and towardother destinations in June. In cooperationwith domestic travel agencies, Air Serbia is planning to carry out more than 1,000charter flights topopular destinations in Turkey, Egypt, Greece, Italy and Tunisia during this summer. Air Serbia charter flights arebeingoperated toward destinationswhich havebeen popular ERSRBIJA OTVORILA ČARTERSEZONU vreme, naši putnici imajumogućnost da od velikogbrojadestinacija ka kojima saobraćamo izaberuodmor u skladu sa svojimmogućnostima i željama. Trenutna tražnjapokazujeda turisti već sadaplanirajugodišnjeodmorena atraktivnimdestinacijama do kojih lakomogu stići direktnim letovima iz Beograda i Niša“, izjavio je BoškoRupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije. Turska tradicionalno zadržavaprvomestona listi najtraženijih letovališta, a kaodrugi izbor putnika ističe se Egipat, destinacija kojabeleži snažan rast iz godineugodinu. Doovih zemalja će sadamoći direktnoda se putuje i izNiša. AIRSERBIAOPENed CHARTERSEASON amongSerbian tourists formany years. Themost popular flights are todestinations in Turkey - Antalya, Bodrum, Dalaman andAlanya, followedbyHurghada andSharmel-Sheikh, aswell as a large number of Greek islands such asCrete, Rhodes, Samos, Skiathos, Corfu, Kefalonia, Kos andZakynthos. After a break of almost three years, there are alsoplans to recommence charter flights to Tunisia and Italian regions of Sicily andCalabria. “It is a fact that global events have led to an unprecedented increase in jet fuel prices, and consequently the increase of theprice of charter flights, but thegood news is that it is possible to find tourist arrangements fit for anyone’s budget. If they plan on time, our passengers are able to select their holiday spot froma large number of destinations towhichwe operate flights, in accordancewith their abilities andwishes. The current demand shows that tourists are already planning vacations in attractivedestinationswhich they can reach easily via direct flights fromBelgrade and Niš,” statedBoškoRupić, General Manager, Commercial andStrategy, Air Serbia. Turkey traditionally holds the top spot on the list ofmost popular summer destinations, and Egypt stands out as the second choice, as a destinationwhich has seen significant growth year after year. It is nowpossible to fly to these countries directly fromNiš.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5