Elevate 339

Nacionalna avio-kompanija organizovala je u aprilu zapošljavanje novih članova kabinske posade (Assessment day), prvi put posle dve godine pauze Serbia’s national airline organised an event under the scope of its hiring process to select new cabin crewmembers (Assessment Day), for the first time after a break of two years Air Serbia » Er Srbija| 11 10 | Er Srbija » Air Serbia U fokusu In Focus Ve l i ko i nt eresovan j e ml ad i h l j ud i Gr eat i nt e r est among young p eop l e Na konkurs koji je bio otvoren od 18.marta do 2. aprila prijavilo se više od 200 kandidata Over 200 candidates applied for cabin crewpersonnel, which ran from 18th March to 2nd April Nacionalna avio-kompanija organizovala je u aprilu zapošljavanje novih članova kabinske posade (Assessment day), prvi put posle dve godine pauze. – Drago nam je što smo nakon pauzeoddvegodine,uslovljenepandemijom i radom u otežanim okolnostima, sada u prilici da ponovo organizujemo konkurs i s velikimzadovoljstvomdočekujemokandidate. Posebno nas raduje veliko interesovanjemladihdapostanu članovi našeg zaista izuzetnog tima kabinskog osoblja i budu ponosni ambasadori brenda nacionalneavio-kompanije. Očekuje nas uzbudljiva i izazovna letnja sezona, veliki broj letova i destinacija, pa upravo iz tog razloga otvaramovratanovimkolegama kakobismosvi zajednodoprineli ostvarivanju planiranih ciljeva i putnicima pružili uslugunajvišegkvaliteta– izjavilajeMilicaNetković,direktorzaljudske resurse u Er Srbiji . Kandidati ćeproći krozniz testova i vežbi kreiranih da se zadovolje najviši standardi rada, neophodnih zaobavljanjeposlakabinskogosoblja avio-kompanija.Kriterijumi zaprocenukandidata tičusenivoaznanjaengleskog jezika, spremnosti da pruže Serbia’s national airline organised an event under the scope of its hiring process to select newcabin crewmembers (Assessment Day), for the first time after a break of two years. “We are glad that, following a two-year pause caused by the pandemic and operations under difficult circumstances, we are nowagain able to organise the call, andwe await the candidates with great pleasure. We are particularly glad about the great interest of young people wishing to join our truly exceptional cabin crew teamand become proud ambassadors of the national airline’s brand. An exciting and challenging summer season awaits us, withmany flights and destinations, so that’s the reasonwe are opening our doors to newco-workers, in order to together contribute to achieving our planned goals and provide the highest quality service to our passengers,” said Air SerbiaGeneral Manager, People and Performance, Milica Netković. The candidates will undergo a series of tests and exams that have been created to ensure they meet the highest operating standards required in performing cabin crew duties. The candidate evaluation criteria relate to level of fluency in English, readiness to assist passengers, degree of motivation and desire to become amember of the national airline’s teamand provide a top-notch service to passengers. The shortlisted candidates will be given an opportunity tomeet with Air Serbia’s recruitment experts, discuss their professional interests, familiarise themselves with thewor- Er Srbija prima nove članove kabinske posade Air Serbia hiring new cabin crewmembers Srpska avio-kompanija očekuje uzbudljivu i izazovnu letnju sezonu, veliki broj letova i destinacija, pa upravo iz tog razloga otvara vrata novim kolegama The Serbian national airline is awaited by an exciting and challenging summer season packed with many flights and destinations, which is why it is opening its doors to new co-workers pomoć putniku, stepena motivacije i želje da postanu deo tima nacionalne avio-kompanije i putnicima pružaju vrhunsku uslugu. Izabrani kandidati će imati priliku da se sastanu sa stručnjacima za zapošljavanje Er Srbije, razgovaraju o svojimprofesionalnim interesovanjima, upoznajusesadinamikomrada i saznaju višeoprednostimaprograma obuke na radnommestu koji nacionalni avio-prevoznik nudi svim članovimasvog timakabinskogosoblja.Naovaj načinkandidati ćedobiti informacije iz prve rukeonačinuposlovanja Er Srbije, kao i o svimprofesionalnimmogućnostima koje nudi. Konkurs se organizuje 12. put od 2013. godine, uključujući i događaje održane u Banjaluci, Podgorici i dva puta u Nišu. Er Srbija je prethodni konkurs za prijem članova kabinske posade organizovala u februaru 2020. godine, neposredno pre izbijanja globalne pandemije kovida 19. king dynamic and learnmore about the benefits of theworkplace training programme that the national airline offers all members of its cabin crew team. The candidates will thereby receive first-hand information about Air Serbia’s operations, as well as the professional opportunities offered by the airline. The hiring call is being organised for the twelfth time since 2013, with previous calls having included events held in Banjaluka and Podgorica, as well as two in Niš. Prior to the current event, Air Serbia’s last call for cabin crewmembers was held in February 2020, just prior to the outbreak of the global coronavirus pandemic.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5