Maj

52 | Er Srbija » Air Serbia ER SRBI JA VEST I / AIR SERBIA NEWS UOKVIRUAKTIVNOSTI KOJE SPROVODI SA ciljem zaštite životne sredine Er Srbija je implementiralamobilnu aplikaciju SkyBreathe programa za praćenje i kontrolu potrošnje goriva, namenjenu svom letačkomosoblju. Mobilna aplikacija pilotima Er Srbije pruža uvid u sve letove koje su obavili, uz mogućnost analize svake faze leta, poređenja odstupanja između realizacije i plana, kao i praćenja uspešnosti primene implementiranih inicijativa koje doprinose smanjenju emisije gasova. Pilotima je putem aplikacije dostupno i mnoštvo informacija koje pomažu u aktivnostima pre poletanja i nakon samog leta. – Briga o zaštiti životne sredine predstavlja neodvojiv deo našeg svakodnevnog poslovanja i zadovoljni smo jer inicijative koje pokrećemo daju rezultate. Tokom 2019. godine uspeli smo da smanjimo emisiju ugljen-dioksida za gotovo 3.000 tona. Naši piloti su najzaslužniji za smanjenje potrošnje goriva jer se procedure sa ovim ciljem uglavnom preduzimaju tokom samog leta. Upotreba mobilne aplikacije dodatno će pospešiti proces optimizacije i raduje nas svaki novi korak ka održivijoj budućnosti avio-industrije – izjavio je Dankan Nejsmit, generalni direktor Er Srbije. Prepoznajući brigu o budućnosti naše planete kao jednu od ključnih tema za celokupno društvo, Er Srbija od 2013. godine aktivno učestvuje u procesu EU ETS, koji podrazumeva praćenje emisije ugljen-dioksida na teritoriji Evropske unije, a od 2019. i u Šemi za kompenzaciju i smanjenje emisije ugljenika u međunarodnom vazduhoplovstvu (CORSIA) Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva. UNDER THE SCOPEOF ACTIVITIESCARRIED out with the aimof protecting the environment, Air Serbia has implemented the SkyBreathemobile application, a software program intended for flight crew tomonitor and control fuel consumption. The SkyBreathemobile app provides Air Serbia‘s pilots with insight into their entire personal flight history, with the ability to analyse each stage of a flight, compare deviations between the implementation and the plan, as well as tomonitor the successfulness of initiatives implemented to reduce emissions of harmful gases. The app also offers pilots a plethora of information that can helpwith their activities both before take-off and after a flight. “Care for the environment represents an inseparable part of our everyday operations andwe are satisfied that the initiatives we‘ve launched are yielding results. We managed to reduce carbon-dioxide emissions by almost three thousand tons during 2019. Our pilots are themain contributors to reducing our fuel consumption, because the procedures for achieving this goal are generally undertaken during flights. The use of thismobile application will further enhance the optimisation process andwe are looking forward to every new step towards amore sustainable future for the airline industry,” said Air Serbia CEO Duncan Naysmith. Recognising the need to care for the future of our planet as one of the key topics for the entire society, Air Serbia has been participating actively in the EU ETS process since 2013, which includes themonitoring of carbon-dioxide emissions on the territory of the EU, and also, since 2019, in the the International organisation CORSIA. ER SRBIJA SMANJUJE POTROŠNJU GORIVA I EMISIJU GASOVA / AIR SERBIA TO REDUCE FUEL CONSUMPTION AND GAS EMISSIONS NOVA EKOLOŠKA I N I C I JAT I VA NAC I ONA LNE AV I O- KOMPAN I J E NEW ECOLOG I CA L I N I T I AT I VE OF T HE NAT I ONA L A I R L I NE Početkom oktobra 2020. godine Er Srbija je postala deo zajednice korisnika SkyBreathe sistema i pridružila se ostalim svetskim aviokompanijama Air Serbia became a member of the “SkyBreathe” community in early October 2020, joining the ranks of other international airlines

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5