Maj

20 | MINI INTERVJU: ROLF DOBELI, WORLD.MINDS FOUNDATION MINI INTERVIEW: ROLFDOBELLI,WORLD.MINDS FOUNDATION Rolf Dobeli, biznismen i autor nekolikoknjiga, osnivač je zajednice World.minds, koja će se ove godine prvi put preseliti iz njegovog rodnog Ciriha i biti održana u Beogradu. A sve je počelo kada je shvatio da su njegovi prijatelji iz biznisa izgubili kontakt s naukom. – Iznajmio sam jedan bar u Cirihu, pozvao 20 direktora i 20 naučnika, dobitnika Nobelove nagrade, i rekao im: „Ispričajte nam zanimljive stvari na kojima radite. I tako smo krenuli“ – kaže Dobeli. Danas je to zajednica od 1.000 ljudi, u koju se ulazi isključivo po pozivu. Tu se predstavljaju ideje i sklapaju poslovi, a sve će se ove godine dešavati kod nas. Objasnite nam odnos između World.mindsa i Srbije i kako se razvio do faze u kojoj je Beograddomaćin togprestižnog skupa, i to jedini osimCiriha? – Srbija i World.minds sarađuju dugi nizgodina. Nauka imadugu tradiciju u Srbiji, a mi smo bili fascinirani bogatim intelektualnim potencijalom regiona. Predsednik Vučić i premijerka Ana Brnabić su u proteklih nekoliko godina učestvovali na godišnjimsimpozijumimaWorld.minds u Cirihu. Dakle, odlučili smo da povežemo naše zajednice. Ima li Srbija potencijala da se pozicionira kao kreativna i inovativna zemlja u polju umetnosti, nauke i tehnologije? Kakvi su vaši utisci? –Apsolutno. Kada je reč oprimenjenoj nauci, Srbija je svetska klasa. Osim toga, Srbija ima ogromnu dijasporu izuzetno uspešnih naučnika i preduzetnika širom sveta, Srba koji menjaju svet umnogimoblastima. Početak World.mindsa bio je povezansabiznisominaukom, a kasnije su mu se pridružili i umetnici. – Naša misija je da razumemo svet. Nauka i umetnost su dva načina da se to postigne. Umetnost može ponuditi perspektivu o svetu koja je zaista prosvećena. Imajući to na umu, naš glavni fokus ostaje nauka. Po vašemmišljenju, šta povezuje nauku i umetnost i kako umetnici reaguju kada ih pozovete na simpozijum? –Ako želitedabudete svetski poznati kao naučnik ili kao umetnik, morate biti neverovatno maštoviti i kreativni. To povezuje naučnike i SRPSKI NAUČNICI MENJAJU SVET SERBIAN SCIENTISTS CHANGE THEWORLD umetnike. Umetnici vole da razmenjuju poglede sa istraživačima, tako da vole da budupozvani nanaš skup. Koja su vaša predviđanja u vezi sa budućnošću nauke i inovacija? – Podefiniciji, nemoguće je predviđati inovacije ili inovacije kojemenjaju svet. Ako bismo mogli da ih predvidimo, danas bismo znali za njih. Kakav uticaj ili promenu želite dapostignete svojimradom na globalnom nivou? – Želimo da izgradimo mostove između nauke, biznisa i umetnosti. Prečesto naučnici, poslovni lideri i umetnici žive i rade u svojoj zoni komfora. U današnjem svetu stvarni napredak dolazi uglavnom iz saradnje. Dakle, jednom rečju, možete reći da naša misija nije da budemo samo interdisciplinarni, već antidisciplinarni. Štapublikamožedaočekujeod WORLD.MINDS u Beogradu? – Mnoštvo sjajnih prezentacija ljudi svetskog renomea iz svih delova sveta, fantastičnediskusije i publiku koju čine lideri u nauci, biznisu i umetnosti koji se mogu međusobno povezati. Beograd će 23. maja 2019. u Narodnom pozorištu prvi put biti domaćin prestižnog skupa World.minds, koji okuplja više od 400 svetskih lidera u inovacijama, nauci, tehnologijama, ekonomiji, umetnosti, medicini, a koji je do sada uvek bio održavan u Cirihu Belgrade’s National Theatre will host the prestigious World. Minds Symposium for the rst time on 23rd May this year – an event that brings together over 400 world leaders of innovation, science, technology, economics, the arts and medicine, and which has previously always been held in Zurich

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5