Maj

E S / A S 122 | GET CONNECTED MOBILNA VEZA SVOJ MOBILNI TELEFON MOŽETE KORISTITI KAO DA STE NA ZEMLJI • Uključite svoj mobilni telefon i sačekajte da se pojavi signal Aeromobile mreže. Ukoliko vaš telefon ne izabere automatski Aeromobile mrežu, proverite podešavanja za mrežu i izaberite je manuelno. • Proverite da vaš telefon nije na režimu rada u avionu (Flight mode or Airplane mode). • Dobićete SMS dobrodošlice od Aeromobile mreže. • Da biste zvali ili poslali poruku, ukucajte „+“, pozivni broj za zemlju, a zatim broj telefona. Ne zaboravite da izostavite „0“ kojom počinje broj telefona. ____________________________ Molimo vas da isključite funkciju mobilnog prenosa podataka (Cellular data or Mobile data) da biste izbegli nepotrebne troškove Iz obzira prema ostalim putnicima, telefon podesite na nečujan režim rada Primenjuju se tarife za roming. INTERNET VEZA Wi-Fi JE DOSTUPAN NA OVOM LETU • Uključite Wi-Fi na svom uređaju i izaberite „Air Serbia Wi-Fly“ hotspot. • Potrebno je da pokrenete svoj internetski pretraživač i automatski ćete biti upućeni na početnu stranicu Er Srbije na kojoj možete pogledati ponudu, kupiti paket usluga ili iskoristiti vaučer za pristup internetu. • Ukoliko vaš uređaj ne uspostavi vezu odmah, ponovo pokrenite pretraživač ili ukucajte www.airserbiawi-fly.com ____________________________ Air Serbia Wi-Fly veza je kompatibilna sa uređajima koji podržavaju Android, Apple, Windows (samo PC) i BlackBerry Wi-Fi sisteme i aplikacije sa sledećim pretraživačima: Safari, Google Chrome, Internet Explorer 9+, Firefox Isključite opciju za automatsko ažuriranje da biste izbegli nepotrebne troškove. Molimo vas da prenosive uređaje isključite i odložite na bezbedno mesto tokom poletanja i sletanja, kao i svaki put kada vas o tome obavesti kabinska posada aviona. Er Srbija će nastojati da pruži najbolje usluge povezivanja na odgovarajućim linijama, međutim, tehnička i zakonska ograničenja koja postoje u vazdušnom prostoru pojedinih zemalja mogu dovesti do gubitka mobilne i internet veze. Za više informacija molimo vas da se obratite na wifly@airserbia.com. Odabravši da koristite Wi-Fly uslugu, izričito prihvatate i dajete saglasnost da uslugu koristite na svoju sopstvenu odgovornost. Nadalje, potvrđujete da ste svesni da Er Srbija ne preuzima i neće biti odgovorna za bilo kakvu povredu ili štetu do koje dođe kao posledica propuštanja da se ponašate u skladu sa uputstvima kapetana i posade za vreme korišćenja usluge. Uslugom upravlja Panasonic Avionics Corporation MOBILE CONNECTION YOU CAN USE YOUR MOBILE PHONE JUST AS YOU WOULD ON THE GROUND • Switch on your mobile phone and wait for the “Aeromobile” • network signal to appear. If your device does not automatically select the “Aeromobile” network, check your network settings and select manually. • Ensure your mobile phone is not in “Flight mode” or “Airplane mode”. • You should receive a welcome SMS message from “Aeromobile”. • To call or text enter “+” followed by country code and the phone number. Remember to drop the “0” in front of the phone number. ____________________________ In order to avoid necessary costs please disable Cellular data / Mobile data Please ensure your mobile phone is in silent mode as a courtesy to other guests International roaming rates apply. INTERNET CONNECTION Wi-Fi IS AVAILABLE ON THIS FLIGHT • Enable Wi-Fi on your device and select the “Air Serbia Wi-Fly” hotspot. • You will need to launch your web browser and will be automatically directed to Air Serbia’s homepage, where you can check the services available, purchase a price plan, or redeem a voucher to access the Internet. • If your device does not connect automatically, refresh your browser or enter www.airserbiawi-fly.com ____________________________ Air Serbia Wi-Fly is compatible with: Android, Apple, Windows (PC only) and BlackBerry Wi-Fi equipped devices Supported browsers include: Safari, Google Chrome, Internet Explorer 9+, Firefox In order to avoid necessary costs please make sure automatic updates are turned off. Please ensure all portable devices are switched off and stored safely during take-off and landing or when instructed to do so by our cabin crew. While Air Serbia will do it’s best to provide connectivity services on advertised routes, at times technical constraints and regulatory control over certain countries may result in a loss of mobile and Internet service. For more info please contact us at wifly@airserbia.com By virtue of electing to use Wi-Fly service, you expressly accept and agree that you are using it at your own sole responsibility. Further on, you confirm that you are aware that Air Serbia disclaim and shall not be held liable to you for any injury or damage occurred due to failing to follow the instructions of captain and cabin crew while using the service. The Service is operated by Panasonic Avionics Corporation

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5