Jun

20 | / BIJENALENOVE EVROPSKEDRAME BIENNALE OF NEWEUROPEANDRAMA Nulto izdanje festivala biće održano u Beogradu od 23. do 29. juna u organizaciji „Hartefakt fonda“, regionalne fondacije koja podstiče stvaranje slobodnog demokratskog društva i evropsku saradnju Bijenale nove evropske drame, kaonastavaknajvažnijeg inajuglednijegevropskogfestivala Neue Stücke aus Europa, posvećenog dramskompisanju, prostor je za budući angažman i afirmaciju novih autora i poetika. Cilj je daseovomplatformom, kontinuirano, i izmeđudva festivalapruži prostor za rad, obrazovanje, pokušajei čakgreške koje nastaju na iskustvima samog festivala. U fokusu će biti i razni aspekti produkcije, od postavljanja predstave na scenu do prevođenja na druge jezike i u druge kontekste, koji su često izuzetno važni za život jednog komada, kaže za Elevejt Andrej Nosov, direktor Hartefakta, regionalne fondacije koja podstiče stvaranje slobodnog društva i evropsku saradnju. Nakojinačinnašazemljaprepoznaje i podržavainicijativekao što je vaša? – Hartefaktova inicijativa je naišla na podršku države, ali mislim da je, osimfinansijskepodrške, važnasveobuhvatnapromenakojabinasistemskomnivoudoveladopromeneuređenja i vođenja pozorišta kodnas. Preko namjepotrebanprodukcioni fondiveliki prostor za nove ideje i produkcije. Pokretanjenacionalneplatforme Srbija stvara, koja je nastala na inicijativu Ane Brnabić, predsednice Vlade, korak je u tompravcu. Platforma ima za cilj sistemskopoboljšanjesektorakreativnih industrija, a i jačanje kulturne diplomatije i pozicioniranjeSrbijekao zemljekreativnih, inovativnih i autentičnih ljudi i ideja. Koliko je važno za Srbiju da se ovakvi festivali i umetnici međunarodno pozicioniraju, ali i promovišu? – Saradnja je ključna reč. Već smo prikupili i sistematizovali znanja, „know how“ vodećih aktera (pisaca, dramaturga, producenata, umetničkih direktora i intendanata) dramskog teatra iz Evrope. I Bijenale nastaje kao odgovor na društvenu i političku krizu evropskih ideja. U toj kolaboraciji i razmeni je ključ pozicioniranja Beograda kao grada koji ima važno mesto na mapi evropskih pozorišta. Hartefakt fond obeležava 10 godina postojanja. Koji su, po vašem mišljenju, najznačajniji uspesi fonda u prethodnoj deceniji? – Više od 30 nezavisnih produkcija, trocifreni broj nagrada, prevoda, gostovanja i razmena sa evropskimpartnerima. Najozbiljniji konkurs za savremeni dramski tekst na nivou regiona, brojne nove forme multimedijalnih i medijskih sadržaja, i više od 1.000 autora i umetnika koji su radili sa nama. Najvažnije, u 11. godinu ulazimo sa jasnom idejom o Bijenalu nove drame kao značajnom i velikom poduhvatu i ideji koju bismo u drugoj deceniji želeli da razvijemo i vodimo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5