Jul

Er Srbija » Air Serbia | 5 Reč dobrodošlice Welcomemessage Duncan Naysmith CEO Air Serbia IZUZETNOME RADUJE ŠTO SMO POSLE TRI MESECA PAUZE PONOVO ZAJEDNO. U današnjem svetu putovanja su ključna u našim poslovima i našim životima i zbog toga ne mogu i ne treba da prestanu. Komercijalni letovi kojima se Srbija povezuje sa svetom i stvaranje mogućnosti nikada nisu bili važniji nego u ovakvim vremenima. U ime celog tima želim vam dobrodošlicu na ovaj let Er Srbije! Pandemija koronavirusa bila je težak izazov za sve nas. Iako nismo obavljali komercijalne putničke letove tokom vanrednog stanja, pružili smo podršku Vladi Srbije tako što smo obavili više od 100 rotacija, kojima smo prevezli više od 10.000 putnika i dopremili tone neophodne medicinske pomoći iz udaljenih delova sveta poput Kine, Amerike i Južne Koreje. Ispunjava nas ponosom to što smo na hiljade naših građana koji su se našli zarobljeni na aerodromima širom sveta bezbedno vratili kući. Od 21. maja počeli smo da postepeno obnavljamo i komercijalni putnički saobraćaj. U okviru naše strategije obnove letova vaše i zdravlje naših članova posade bilo nam je na prvommestu prilikom planiranja. Saobraćaj je za nas od ključnog značaja. Učili smo iz prethodnih iskustava sa zarazama poput H1N1 i kontinuirano poboljšavali i unapređivali kapacitete kako bismo zaštitili naše putnike i posadu. Uveli smo niz bezbednosnih i higijenskih mera u skladu sa najvišim standardima i uputstvima nadležnih domaćih i međunarodnih regulatornih tela, uključujući i način na koji obezbeđujemo cirkulisanje čistog i svežeg vazduha u našim avionima putem naprednih HEPA filtera, dezinfekciju i čišćenje naših aviona između letova i postupke u slučaju pojave simptoma kod putnika. Osim toga, nošenje maski obavezno je tokom čitavog trajanja leta za sve putnike i članove posade. Naša mreža nastavlja da se razvija u ovom periodu neprekidnih promena u ograničenjima putovanja u zemlje do kojih smo prethodno saobraćali. Trenutno letimo do više od 30 destinacija i pomno pratimo situaciju da bismo osigurali fleksibilnost, agilnost i brzo reagovanje na tržištu u okruženju koje se stalno menja. Sa zadovoljstvom najavljujemo otvaranje nove linije do Osla 16. jula. Period posle krize usled kovida-19 biće dobar test za sve nas kao ljude, roditelje, prijatelje, kolege i kao nacionalnu avio-kompaniju Srbije. Uveren sam da ćemo iz te krize izaći ojačani, sa povećanim razumevanjem jedni za druge, samouvereni, okrenuti budućnosti i uspešni. Vreme je da gledamo u svetliju budućnost i da ponovo uživamo u osećanju slobode. Uživajte u letu i želim vam srećan put. U ime celog tima želim vam dobrodošlicu na ovaj let Er Srbije On behalf of the whole team, I welcome you aboard this Air Serbia flight I AMDELIGHTED THATWE ARE REUNITED AF TER A THREE MONTH BREAK. In today’s world, travel is fundamental to our business and our lives, which is why it cannot and should not stop. Connecting Serbia to and from the world through commercial flights and creating opportunities is never more important than at times like this. On behalf of the whole team, I welcome you aboard this Air Serbia flight! The Coronavirus pandemic has been difficult and challenging for us all. Although we did not operate any commercial flights during the state of emergency, we supported the Serbian Government by operating over 100 round-trip flights, transportingmore than 10,000 passengers and deliveringmuch-neededmedical aid from remote parts of the world, including China, the U.S. and South Korea. We were proud to assist in safely bringing home thousands of our fellow citizens who were stranded at airports around the world. We gradually resumed commercial flights on 21st May. As part of our re-launch strategy, your health and the health of our crewmembers has been at the forefront of our plans. Operations are our lifeblood. We’ve learned from past experience with outbreaks like H1N1, and have continually improved and refined our ability to protect our passengers and crew. We have implemented a series of safety and hygienic measures, in accordance with the highest standards and instructions of competent domestic and international regulatory bodies, including the way we circulate clean and fresh air in our aircraft with highly advanced HEPA filters, howwe sanitise and clean our aircraft between flights and howwe respond if a customer is displaying symptoms. In addition, it is mandatory for all passengers and crew to wear masks during the entire flight. Our network continues to evolve in this period of constant changes in travel restrictions in countries to which we previously operated. We are currently flying to more than 30 destinations and are carefully monitoring the situation to ensure flexibility, agility and speed to market in an everchanging environment. We are pleased to announce the opening of a new route to Oslo on 16th July. The post Covid-19 crisis period will be a revealing test of us all, as people, parents, friends, colleagues and as the national airline of Serbia. I am confident that we will emerge from it strengthened, compassionate, confident, forward-looking and successful. It is time to look towards a brighter future and to once again enjoy a sense of freedom. Enjoy your flight and have a great trip. DANKAN NEJSMIT GENERALNI DIREKTOR ER SRBIJE DUNCAN NAYSMITH, AIR SERBIA CEO Dragi putnici, Dear passengers,

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5