Jul

TRI PITANJA ZA ALEKSANDRA GLUŠICU, KOPILOTA THREE QUESTIONS FOR CO PILOT ALEKSANDAR GLUŠIC Kad ste shvatili da želite da budete pilot? – Od malih nogu gajio sam želju da to bude moj poziv. Verujem da danas većina dečaka, a sve više i devojaka, deli ono o čemu sam ja maštao. Moj otac je takođe bio pilot i rastao sam s njim kao uzorom. Koja je najveća zabluda koju ljudi imaju o pilotima? – Generalno, u razgovoru sa ljudima koji nemaju dodira sa pilotskom strukom stiče se utisak da nas smatraju nedodirljivim ljudima koji su otporni na sve i koji nemaju mane. Ne bih se složio sa tim jer mi smo deo iste populacije koja je podložna svakakvim uticajima. Naša struka po prirodi stvari nalaže da se držimo određenih načela i svi smo obavezni da se toga bezuslovno pridržavamo i u skladu sa tim se ponašamo. Koja destinacija je najlepša u proleće? – Po mommišljenju, u bilo koje doba dana ili godine nijedna destinacija nije ni približno lepa kao Beograd. When did you realise that you wanted to become a pilot? “I nurtured a desire for that calling from an early age. I believe that today a majority of small boys, and ever more girls too, share dreams with those I imagined. My father was also a pilot and I grew up with him as a role model.” What’s the greatest misconception people have regarding pilots? “Generally, when speaking to people who have no contact with the piloting profession, we get the impression that we are considered untouchable people who are resistant to everything and who have no flaws. I wouldn’t agree with that, because we are part of the same population that’s susceptible to all kinds of influences. Our profession, according to the nature of things, dictates that we observe certain principles and are all obliged to adhere to that unconditionally and act in accordance with that.” Which destination is themost beautiful during spring? “In my opinion, at any time of the day or year, no destination is anywhere near as beautiful as Belgrade.” ER SRBI JA AIR SERBIA Odmalih nogu gajio sam želju da to budemoj poziv. Moj otac je takođe bio pilot i rastao sam s njimkao uzorom / I nurtured a desire for that calling from an early age. My father was also a pilot and I grew up with him as a role model 114 | Er Srbija » Air Serbia

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5