Januar

R I TAM GRADA / RHYTHM OF THE CI TY 56 | HramSvetog Save » Temple of Saint Sava Poznavaoce ikonopisa će možda zbuniti to što u glavnoj kupoli na visini od 40 metara nije Hrist Svedržitelj, već scena Vaznesenja Gospodnjeg, ali baš to je u skladu sa ranom hrišćanskom tradicijom. Takođe, ta scena simbolizuje sjedinjavanje neba i zemlje i ukazuje na dve prirode Boga, Boga čoveka i čoveka Boga, kako je promenu u pristupu objasnio Muhin. Muhin je uzeo u obzir i činjenicu da je Vaznesenje slava Srbije, ističući da se ne radi o dekoraciji crkve, već o njenom preobražaju. Mozaik je urađen uMuhinovomateljeu uMoskvi i takav, deo po deo, montiran je u Beogradu. Šest ekipa od ukupno 300 umetnika strepelo je do kraja za finalni rezultat svog višegodišnjeg rada. Tek kad je poslednji kamičak zauzeo svojemesto, mogli su da odahnu, pa se njihov osećajmože uporediti sa napetošću prilikom postavljanja centralnekupole, teške 4.000 tona. Na tom je poslu krajem prošlog veka bilo angažovano 16 hidrauličnih dizalica, a to je bila samo jedna od faza projekta idejno začetog 1895. godine. Tada je osnovano Društvo za podizanje Hrama Svetog SavenaVračaru, sa ciljemda se crkva uzdigne na mestu na kojem su prema verovanju spaljene mošti prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja. Prvi javni konkurs raspisan je 1905, ali je ostao bez pobednika. Tek drugim, objavljenim1926, odabrani su arhitekti BogdanNestorović i Aleksandar Deroko. Izgradnja Hrama počela je 1935, ali je ubrzo prekinuta, da bi se sa radovima nastavilo tek 1985. Zbog raznih kriza, građenje je uskoro opet stalo, a od 2001. je sukcesivno privođeno kraju. Ovo prelepo zdanje su slike u mozaiku i delimično ikonopisu u kombinaciji sa bravurama umermeru učinile veličanstvenim. Da Hram pripada svim vernicima, pokazuje devet bronzanih vrata na glavnom ulazu sa ugraviranom molitvom Očenaš na 24 jezika. Molitva Bogorodici na severnoj kapiji ispisana je na osam jezika. Dobrodošlica je ipak prvenstveno vizuelna, pa je razumeju i deca i turisti bez religijskog obrazovanja i verskih sklonosti. I svi iz Hrama izlaze sa istimzaključkom, da je to nešto najlepše što su ikada videli. Ili da je zdanje na Vračarubar ravnoveličanstvenoj AjaSofiji u Istanbulu. Muhin je uzeo u obzir i činjenicu da je Vaznesenje slava Srbije / Mukhin also took into consideration the fact that Ascension represents the glory of Serbia Prelamanje svetlosti na visećim svećnjacima stvara utisak da se svetitelji pokreću, a prizor je istovremeno i nestvaran i realan / The refraction of light through the temple‘s hanging candelabra creates the impression that the saints are moving, while the scene is simultaneously unreal and realistic.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5