Januar

| 77 R Radost je univerzalan fenomen. Njena fascinacija, posebno iznenadna i neočekivana, stara jekoliko i ljudi.Kulturi življenja imanentna je i kultura radovanja. Svi bi da se raduju. Upravou takvimradostima, kojesuneočekivane, snažne, jake, katarzične, muštuluk je imaosvoju funkciju, svoj smisao i ulogu, svoju draž i lepotu. U aktuelnom vremenu, koje nam nudi mnoge pogodnosti za retke trenutkeneočekivane sreće i traganja za novim konceptomsaopštavanja najradosnijih vesti, muštuluk laganoinečujnoizmiče.Raskošno semantičko zdanje, građeno i dograđivano od pamtiveka, rukopis i potpismnogihgeneracija, urušavase podnaletomnovihtehnologija, amožda i pod težinom sopstvenog značenja i dugog trajanja. „Muštuluk“ je turska reč nastala odpersijskog izraza „mužde“, štoznači radosnavest, i turskogsufiksa„lek“. Iz onoga što je život afirmisao, a ovaj običaj nosio i potvrdio, muštuluk treba definisati isključivo kaodar (poklon)donosiocu(muštulugdžiji) radosne vesti. Muštuluk se dajeprvoj ruci, odnosnoprvomglasu, najčešće udirektnomusmenomkontaktu. Nebihse složio samnogimlingvistima koji smatraju da je muštuluk nagrada za radostanglas, jer ona, upreciznomtumačenjumuštuluka, to nemožebiti, većsamodar ili poklon. Uostalom, daruje seonolikokoliko se ima i može. Ljudi su za muštuluk znali pre nego su mu dali ime.Onse javljauvremenukadasuinformacijeputovaledanima, pa imesecima, prenošeneodustadousta. Utakvimuslovimasvakavest jebila dragocena, pogotovu ako su bile važne i radosne. Kao svojevrsna čarolija neočekivane radosti i ogromne količine emocija, muštuluk nikada nije bio izvan života, vremena i prostora. Ponekad, neizrecivo je opisati emocije ljudi koji u tom činu sudeluju. Muštuluk svedoči o velikoj želji i pažnji da se drugi usreće, zbog čega se i kaže–darmuštuluka jesammuštuluk.U njemu je kondenzovanaogromnakoličinakatarzičneemocije. Radost koju donosimuštuluksvojstvenajeljudskoj težnjika sreći idostojanstvu.Utrenutku kada predaju poruke, muštulugdžije su srećni ljudi, jer su svesni da su druge usrećili. Muštuluk imasvojstvohipersenzibilne, intimne i porodičnemagije.U njemu su sadržani uzbuđenje i potres duše. Simbolizuje ljudsko ostvarenje, dokazuje postojanje, dostiže smisao skladnosti i savršenstva, ukazuje na luksuzživota, koji seživiuprkos latentnoj nemaštini i oskudici. Svaki muštuluk je čuvar pamćenja. On jedino priznaje sebe za autentičnog tumača beskrajne radosti i vesnika slave, praznika i veselja. Koji su to izrazito radosni događaji uticali damuštuluk izrasteunašu značajnukulturnuinstituciju, sakarakteristikamauniverzalnogfenomena, koja se uz običajne, kulturološkeidrugerazlikeprimenjuje kodmnogihnarodanaplaneti? To su, pre svega, rođenje deteta, povratakbliske osobe iz rata uluk Joyisauniversalphenomenon. Fascinationwithit, especially whensuddenandunexpected, is as old as time itself. The cultureof life is inherent tothecultureofenjoyment. Everyonewants tofeel joy. It isprecisely insuchunexpected, powerful, strong andcatharticmomentsof joythatmuštuluk had its function, itsmeaning and its role, its charm and beauty. In current times, which o er us many bene ts for raremoments of unexpectedhappiness and the search for a new concept of communicating the most joyousnews,muštulukexudesgentlyandsilently.This luxurioussemanticbuilding, constructedandextendeduponsince time immemorial, fromthewritings andsignatures ofmanygenerations, iscollapsingunder the in uenceofnewtechnologiesandperhaps under the weight of its own meaning and long duration. Muštuluk isaSerbianisedTurkishword, createdfromthePersianexpressionmužde, meaning joyful news, and theTurkish su x lek.Fromthatwhichlifehasa rmed,andthis custom has carried and con rmed, muštuluk should be de ned exclusively as a gift/ present/donation/prize/joyfulnews.Muštuluk is given directly from the hand, or the mouth, of the giver, most commonly in directoral contact. Iwouldn’tagreewithmany linguistswho considermuštuluk tobe a rewardfora joyfulword,because– inaprecise interpretationofmuštuluk– itcannotbeso, but rathercanonlybeagiftor present. After all, it is given asmuchas it ex-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5