Januar

| 25 Svoješesnaesto izdanjeBeogradski festival igreobojiće Emocijama . Pod tim će se sloganom 16 kompanija baleta i savremene igre iz 11 zemalja, sa 20 koreografskihkomada i 25 sola i dueta, predstaviti publici od 22. marta do 12. aprila. Među njima će biti i Sidi Larbi Šerkauji, jedan od najintrigantnijih savremenih koreografa i aktuelni direktor Kraljevskog flamanskog baleta. Pred zvanični početak festivalanjegova trupa Istmen iz Antverpena, grada u kojem je rođen, u Centru Sava izvodi FraktusV. Inspirisan tekstovima lingviste i političkogfilozofa Noama Čomskog, komad se bavi se načinom na koji pojedinac može da se zaštiti od političke i društvene propagande, a na sceni se pojavljuje i sam autor. –Ovo nije prvi put da semoja dela izvode na Beogradskom festivalu igre... Mislim da su u prošlosti Balet Ženeve, Introdans i Akaš Odedra izvodili moje radove. I bilo je uspešno, kako sam čuo. Ovo je prvi put da ću biti deo ovog festivala zajedno sa mojom grupom iz Antverpena – Istmen. I ja ću biti na sceni, zajedno sa četiri igrača veoma različitih iskustava i sa različitih meridijana, ali i jednako velikom grupom muzičara u hibridnoj mešavini japanskih bubnjeva, korejskih zvukova, glasovaKonga i indijskih saroda. Za 40-godišnjicu rada Teatra igre Pine Bauš izVupertala(2014)predstaviosamovaj kratakkomad. U Fraktusu raspravljate o naprslini između pojedinca i društva, a delo je inspirisano tekstovima Noama Čomskog. Otkud Čomski? – Prevodeći ideje Čomskog za sebe, shvatio sam da je proučavanje svihdostupnih informacija jedini načinda se pojedinac zaštiti odpolitičke i društvenepropagande. Svakodnevno smo bombardovani vestima koje utiču na naše razmišljanje. Postoji intenzivna potreba da informacije filtriramo i da se odupremo da u rečeno verujemo. Tražeći primarne pokrete na ivici tribalnog i folklora, ovaj performans je stvorio želju za daljim istraživanjem i otvorio pitanja informacija i manipulacija; propagande u odnosu na činjenični pristup. Uzimam za polaznu tačku „slobodu izražavanja“. Određeni tabui suudanašnje vreme slomljeni, a određene istine su nesporne, ali nam i dalje nedostaje kapacitet da ihvarimo ili stavimoupravi kontekst. Imamo informacije, ali ne znamo da ih koristimo. U komadu postavljate mnoga pitanja, na koja je teško dati odgovor… – Pitanja koja sebi postavljam: „Da li se određene slobode ipakmorajuuokviriti?Kolikoneutralnomožebitimišljenje? Koliko se identifikujemo sa uzrocima nepravde u društvu? Gde počinje ili se završava lična odgovornost?“ Osnovna teza Čomskog o „slobodi govora“ protiv političkih pokušaja kontrole i manipulacije medijima slaže se sa mojomumetničkompotrebomda stvorimprostor koji stalno i iznova otkriva svoj identitet. Evolucija je kombinovani rezultat nebrojene serije malih i velikih revolucija. Svaki dan je obred prolaska, tačka bez povratka… Devet ljudi različitih nacionalnosti i porekla na sceni vode do intenzivne, dramatične i tečne celine. Fraktus V označava prirodne naprsline, neophodne za rast i jačanje. Vaš rad kritičari često opisuju kao kliše imultikulturnu asimilaciju na sceni. Kako biste vi sami definisali suštinu vašeg rada? – Pre svega, mislimda za umetnike u bilo kojoj oblasti nije potrebna definicija. Ja igram, jer ne želim da budem deonekedefinicije. Ali ponekad je ljudimapotrebnoobjašnjenje, da kažete ko ste, odakle dolazite i šta radite. Ono što radim odnosi se na pokušaj da budem što bliže stvarima do kojih mi je stalo, koje volim i koje smatram da treba braniti. Idejama za koje želim da se zauzmem. To mogu biti različite teme iz različitih kultura, elementi koji su meni važni ili predstavljaju deo mene. Radeći sa flamenko umetnicomMarijom Pažez, nisam istraživao definiciju Prevodeći ideje Noama Čomskog, Sidi Larbi Šerkauji, jedan od najintrigantnijih savremenih koreografa i aktuelni direktor Kraljevskog flamanskog baleta, shvatio je, kako kaže, da je proučavanje svih dostupnih informacija jedini način da se pojedinac zaštiti od političke i društvene propagande. Njegov komad Fraktus V označava prirodne naprsline neophodne za rast i jačanje u savremenom društvu, a kako to izgleda, moći ćemo da vidimo 22. marta u Centru Sava By interpreting the ideas of NoamChomsky, Sidi Larbi Cherkaoui, one of themost intriguing contemporary choreographers and current artistic director of the Royal Ballet of Flanders, says that he realised that studyingall available information is the onlyway an individual canprotect themselves frompolitical and social propaganda. His Fractus Vwork signi es the natural fractures that are essential togrowthand strengthening in contemporary society, andwe’ll get the chance to seewhat that looks like at Belgrade’s SavaCentre on22nd March Tekst / Words: Jelena Pantović Fotografije / Photography: BFI, Profimedia.rs

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5