Elevate 336

Promo » Promo | 11 s ja j na Promoc i ja srpskog tur i zma na Ekspo 2020 Duba i / Exce l l ent Promot i on of Se r b i an Tour i sm at Expo 2020 Duba i Turisti iz dalekih zemalja stižu u Srbiju / Tourists fromdistant countries coming to Serbia Srbijakaoturističkadestinacija postaje sve popularnija u UAE, ali i na drugim dalekim tržištima poput Indije, Argentine,Malezije, Indonezije, Singapura... Da će u Srbiju uskoro dolaziti gosti iz najudaljenijih delova sveta, pokazale sugužvenaPaviljonuSrbije na 5. tematskoj nedelji Putovanja i povezanost u okviru svetske izložbe Ekspo 2020 Dubai kada je od 7. do 15. januara više od250 srpskihprivrednika iz 115 kompanija u oblasti turizma predstavilo svetu svoju ponudu i inovacije. Tražilo se mesto više u našem paviljonu i Poslovnom habu Srbije na prezentacijama i bilateralnimsastancima, u organizaciji Privredne komore Srbije sa turističkim poslenicima sa gotovo svih kontinenata. Potencijalni partnerinekriju zadovoljstvo onimšto srpski turizam nudi i obećavaju da će vrlo brzo, u iščekivanju da pandemija posustane, organizovati ture i posete našimplaninama, banjama, gradovima... „Srbija dobija na sve većoj popularnosti u Emiratima, ali i u dragim dalekimzemljama. Dokaz tome su i mnogobrojni susreti i odlična prilika da se naše firme u sektoru turizma povežu sa partnerima od SAD preko Evrope do Singapura koji mogu da promovišu Srbiju kao atraktivnudestinaciju i dovedu turiste u našu zemlju“, ističe TijanaMaljković, sekretar Udruženja za turizamPKS. Iz Dubaija poručuju da turisti UAE traže dozu luksuza kada biraju destinaciju, a da ih u Srbiji privlači Kopaonik, Beograd na vodi i druga atraktivna odredišta. Serbiaisbecominganincreasinglypopulartourist destinationin theUAE, but also inother farawaymarkets, such as those of India, Argentina, Malaysia, Indonesia and Singapore... Confirmation that Serbia will soon welcome guests fromthe farthestflungcornersof theworld was provided by the crowds at the Serbia Pavilion on the occasion of the 5th thematic week “Travel and Connectivity”, which washeldfrom7th to15th Januarywithinthe scope of the Expo 2020 Dubai global exhibitionandsawmore than250Serbianbusinesspeople from 115 companies engaged in the tourism sector promote their offers and innovations to the world. Therewasn’t even enough roominour Pavilion and the Serbian Business Hub to receiveall thosewanting toattendthepresentations andbilateralmeetings organised by the Chamber of Commerce and IndustryofSerbia (CCIS)withtouroperatorsand tourismrepresentativesfromalmostallcontinents. Potential partnersdidn’thide their satisfactionwith the offer of Serbian tourist and promised that –with the pandemic expected to end soon – they will very soon organise tours and visits to Serbia’smountains, spas, cities... “Serbia is becoming increasinglypopular in the Emirates, as well as in other distant countries.This is proven by themany meetings and excellent opportunities for our companies engaged in the tourismsector to connect with partners – from the U.S., via Europe, to Singapore – who can promoteSerbiaas anattractivedestination and bring tourists to our country,” says TijanaMaljković, secretaryof theCCISAssociation of Tourism. According to those from Dubai, tourists fromtheUAEare seeking luxurywhen choosing their next destination, and they findKopaonikMountain, theBelgradeWaterfront complex and other tourist destinations in Serbia very attractive. Paviljon Srbije posetilo je više od 600.000 ljudi More than 600,000 people visited the Serbian pavilion

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5