Februar

Er Srbija » Air Serbia | 5 Reč dobrodošlice Welcomemessage NADAMOSE DASTE U 2021. godinu ušli sa novimciljevima. Ciljevi su važni jer kreiraju posebnu pokretačku energiju koja nasmotiviše da idemo napred. Naš glavni cilj nepromenjen je još od osnivanja kompanije – pružanje usluge vrhunskog kvaliteta uz kreiranje jedinstvenog i sveobuhvatnog iskustva putovanja. Kako bismo u tome bili još bolji, odlučili smo da se dodatno fokusiramo na digitalizaciju i unapređenje naše usluge u onlajn sferi. Pandemija je u značajnoj meri promenila svakodnevne navike. Uticala je da se više fokusiramo na digitalne platforme jer predstavljaju beskontaktne i bezbedne opcije. U prilog tome govore i naši podaci o značajnom rastu onlajn prodaje. U periodu odmaja do kraja decembra prošle godine gotovo polovina prodatih avio-karata kupljena je direktnim kanalima Er Srbije, u čemu su glavni udeo imali naša mobilna aplikacija i unapređen sajt. Zbog toga nastavljamo da radimo na konstantnom razvoju novihmogućnosti i poboljšanju korisničkog iskustva putem integrisanih kanala i personalizovane ponude. Ponosni smo na početak saradnje sa dve vodeće platforme u industriji putovanja, Booking.com i Rentalcars. com, zahvaljujući kojoj sadamožete da organizujete celokupno putovanje putemnašeg sajta – od rezervacije leta, preko rezervacije smeštaja do rentiranja vozila. Dok idemo u korak sa promenama i radimo na novim projektima, trudimo se da istovremeno čuvamo i negujemo tradiciju. Kada se nalazite na osmommestu liste najstarijih avio-kompanija na svetu koje i dalje lete, ni na trenutak ne zaboravljate zahvalnost i poštovanje prema slavnim prethodnicima koji su vamutrli put. U februaru obeležavamo značajan jubilej, 93 godine od prvog leta prve nacionalne aviokompanije Aeroput , čiji smo ponosni naslednici. Ogromna ljubav prema nebeskimprostranstvima i snažna vizija koja je prevazilazila sve tadašnje okvire naveli su pilota i aero-inženjera Tadiju Sondermajera da realizuje let na relaciji Beograd– Zagreb. Bio je to prvi let na ovimprostorima koji je otvorio mogućnost za sve naredne letove – pa i let na kojemupravo čitate ove redove. Sve velike i značajne stvari kreirali su ljudi koji su verovali u svoju viziju i bili u stanju da vide dalje od onoga što je u tom trenutku postojalo – čelične ptice koje krstare nebom prevozeći ljude ili tehnološke uređaje koji umrežavaju celu planetu. I zato, dok uživamo u svimblagodatima savremene civilizacije, ne zaboravimo da odamo počast pionirima koji su nam to omogućili. Uživajte u letu i srećan put, ISKRENOVAŠA, ER SRBIJA WEHOPE THAT YOUENTERED2021 with newgoals. Goals are important, because they create a special driving energy thatmotivates us to go forward. Ourmain goal has remained unchanged since the founding of the company - providing peak quality servicewhile creating a unique and comprehensive travel experience. In order to become even better at that, we have decided to further focus on digitisation and improving our services in the digital field. The pandemic has significantly changed our everyday habits. It led to us focusingmore on digital platforms, as they represent a contactless and secure option. This is evidenced by our data showing significant growth in online sales. In the period fromMay to the end of December last year, almost half of all airfareswere purchased throughAir Serbia‘s direct channels, with ourmobile application and improvedwebsite accounting for themajority of sales. That‘swhywe continue towork on constantly developing newpossibilities and improving the user experience through integrated channels and a personalised offer. We are proud that we have begun cooperatingwith two leading platforms in the travel industry, Booking.comandRentalcars. com, thanks towhich you can noworganise your entire trip through our website - fromreserving flights to booking accommodation and renting a vehicle. Aswe keep upwith changes andwork on newprojects, we are also trying to protect and cultivate tradition at the same time. When you are ranked in eighth place on the list of theworld‘s oldest airlines that are still operating, you don‘t forget – even for a moment – to have gratitude and respect for the glorious predecessorswho paved theway for you.We are celebrating a significant anniversary in February: 93 years since the first flight of the original national airline, Aeroput, whose proud successorswe are. Agreat love for the expanse of the sky, coupledwith a strong vision that surpassed all the limits of the time, led pilot and aeronautical engineer TadijaSondermajer to carry out the Belgrade-Zagreb flight. It was the first flight over this territory that opened the door for all subsequent flights – including the flight onwhich you‘re reading thesewords. All great and important thingswere created by peoplewho believed in their vision andwere able to see further thanwhat existed at thatmoment - steel birds cruising the skywhile transporting people, or technological devices connecting thewhole planet. And that‘swhy, aswe enjoy the benefits ofmodern civilisation, wemustn‘t forget to honour the pioneerswho allowed us to do so. Enjoy the flight and have a good trip, SINCERELYYOURS, AIRSERBIA Dragi putnici, Dear passengers, Februar 2021. godine February 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5