Februar

| 47 Nagrađivana i međunarodno priznata srpska pijanistkinja Jasna Popović koja već 15 godina živi i radi uNjujorku, izvodila je, promovisala i organizovala koncerte za kompozitore i muzičare u nekimod najprestižnijih svetskih prostora. Ovog marta nastupiće u u Karnegi holu, mestu koje je ostvarenje sna svih muzičara, odakle god da dolaze. Za Elevejt kaže da je tema koncerta Luka ulaska: Njujork i da će predstaviti muzičare koji žive u tom gradu, a koji su se doselili sa svih strana sveta. – Zanimljiva mi je ideja da predstavim sve te različite ljude, njihove kulture kroz muziku, neke specifičnosti prostora sa kojih dolaze, ali kroz kompozicije koje su posvećene Njujorku. To je specifična muzička zahvalnica gradu koji nas je sve prigrlio i od kojeg svi nešto tražimo, ali se retko setimo da kažemo hvala – ističe Jasna, pored koje će na sceni nastupiti mladi muzičari Tamara Jokić kao vokal i Petar Krstajić na basu. Sviraće nekoliko kompozicija iz Srbije, a biće to moderan koncert, klasika sa elementima džeza i etna jer se sviraju dela aktivnih, aktuelnih kompozitora. Ukolikomu to obaveze dozvole, na bini bi mogao da se pojavi i zasvira Bil Guld, basista čuvene grupe Faith no More. – Svaki muzičar na svetu želi da svira u Karnegi holu. Imala sam priliku ovde da sviram i ranije, i srećna sam što se vraćam. To je važno i za mene kao umetnika, ali i zemlju iz koje dolazim, jer je nastup u najpoznatijoj sali na svetu nešto kao predstavljati svoju državu na Olimpijadi – zaključuje ova uspešna pijanistkinja, koja je takođe i organizator koncerta. Da stvari tako stoje, ne sumnja ni gitarista Nemanja Bogunović, jedan od omiljenih izvođača klasične muzike, koji je talenat usavršavao u Americi, nastupao širom sveta, a uskoro će imati priliku da svoje kompozicije predstavi u Karnegi holu. – Posebno mi je zadovoljstvo da jednom takvom auditorijumu sviramautorske kompozicije sa poslednjeg albuma Bogunović plays Bogunović, koje sam pisao za gitaru i gudački kvintet. Nastupiću u Velikoj sali sa njujorškimkvintetom, a to je na polju kulture jedna od najvažnijih pozornica. Ta dvorana je sam centar, vrh scene na kojoj može da se nastupi i veoma je bitno da jedna mala zemlja kao što je Srbija tu dobije svoj prostor. Svi treba da se ponosimo i ja zahvaljujem svima koji su prepoznali taj kulturni doprinos – ističe ovaj vrsni gitarista, koji će iskoristiti tu priliku da prikaže svetu i kako zvuče instrumenti srpskih graditelja. Award-winningand internationallyacclaimed Serbian pianist Jasna Popović, who has been living and working inNewYork for the past 15 years, has performed, promoted and organised concerts for composers and musicians at some of theworld’smost prestigious venues. ThisMarch she will perform at Carnegie Hall, a venue that is a dream come true for all musicians, regardless of their origins. Speaking for Elevate, she says that the theme of the concert is Port of Entry: NewYork, and that it will presentmusicians who live in the city and arrived there from all over the world. “It is interesting to me to present all these di erent people and their cultures throughmusic, some of the speci cs of the area they come from, but through compositions dedicated to New York. This is a speci c musical thank you message to the city that has embraced us all and fromwhich we all seek something, but we rarely remember to say thanks,”points out Jasna, who will be joined on stage by young musicians Tamara Jokić, as vocalist, and Petar Krstajić on bass. They will perform several compositions from Serbia, while this will be a modern concert featuring classical with elements of jazz and world music, as they perform the works of active, current composers. Provided other commitments permit, they could be joined in performing on stage by Billy Gould, best known as the bassist of famous band Faith no More. “Every musician in the world wants to play at Carnegie Hall. I had an opportunity to play here before, and I’m happy to be coming back. This is important for me, as an artist, but also for the country I come from, because performing in the world’s most famous hall is somehow like representing your country at theOlympics,” concludes this successful pianist, who is also the organiser of the concert. Guitarist Nemanja Bogunović has no doubt that this is the case. He is one of themost beloved performers of classical music, who perfected his talent inAmerica and has performed all over the world, and who will soon have an opportunity topresent his compositions at CarnegieHall. “It is a special pleasure for me to perform in such an auditorium with auteur compositions from my latest album Bogunović plays Bogunović, which I wrote for guitar and string quintet. I will perform in the Great Hall with the New York Quintet, and this is one of the most important stages in the domain of culture. That hall is the very centre, the top stage on which one can perform, and it is very important for a small country like Serbia to get its own place there. We should all be proud and I thank everyone who has recognised this cultural contribution,”notes this excellent guitarist, who will also utilise this opportunity to show the world what instruments of Serbian makers sound like. Koncert je zakazan u Velikoj sali za 3. mart 2020. The concert is scheduled to take place in the Great Hall on 3rd March 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5