Februar

108 | VINCI Airports, kompanija koja je 22. decembra 2018. godine preuzela poslovanjeAerodroma NikolaTesla Beograd, zaključila je dinamičnu poslovnu godinu i godinu preobražaja, zabeležila široku ekspanziju mreže i snažan organski rast aerodroma u okviru grupe. Kada je reč omeđunarodnomrazvoju, godina je počela uBrazilu, gde jeVINCI Airports preuzeo upravljanjeoperacijama aerodroma Salvador u januaru, pre nego što je prešao u Japan u aprilu i u svoju mrežu integrisao aerodrom Kobe, zatimpet aerodroma u SAD, aerodrom Liberija u Kostariki, Stokholm-aerodrom Skavsta u Švedskoj, Belfast u Velikoj Britaniji i, na kraju, u decembru aerodrom u naprednoj prestonici Srbije. Ovaj put oko sveta tokom 365 dana, sa zaustavljanjemu sedamzemalja na tri kontinenta, omogućio je VINCI Airportsu dapotvrdi svojemestomeđu pet najvećih svetskih operatera aerodroma. Kompanija sada upravlja sa 45 aerodroma, lociranih u 12 država. Više od 250 avio-kompanija saobraća sa ovih aerodroma, koji su tokom 2018. godine opslužili više od 195miliona putnika, dok se u 2019. godini očekuje prihvat i opsluga oko 240miliona putnika. Kompanija VINCI Airports je 27. decembra 2018. godine potpisala sporazum o kupovini 50,01% aerodroma London Getvik, drugog najprometnijeg aerodroma u Velikoj Britaniji i osmog u Evropi, koji opslužuje više od 45 miliona putnika godišnje. Očekuje se da će konačna realizacija sporazuma biti završena u prvoj polovini 2019. godine. Pored međunarodne ekspanzije, godinu je obeležio i snažan rast na svim aerodromima kojima VINCI Airports upravlja, sa prosečnimrastomsaobraćaja od 7%uodnosu na 2017. godinu. Ekspertiza stručnjaka kompanije u oblasti razvoja avio-saobraćaja i bliska saradnja sa više od 250 avio-prevoznika omogućila je dalje otvaranje ka svetu tokom 2018. godine, sa najmanje 290 novih linija otvorenih širommreže. Rast je bio posebno spektakularan u Kambodži, gde su tri aerodroma u zemlji prešla prag od 10miliona putnika, što je povećanje od 20%uperiodu od 12meseci. Još jedan vrhunac godine bio je kada je 10 aerodroma kojima VINCI Airports upravlja u Portugaliji dostiglo skoro 55 miliona putnika za godinu dana. Drugi važni događaji uključuju delimičnootvaranjenovogputničkog međunarodnog terminala Santijago de Čile (investicija vredna 930 miliona dolara za dupliranje kapaciteta aerodroma) i predotvaranje novih centralnih i krovnih delova na aerodromu Itami u Osaki – najvećih radova koje je japanski aerodromimao u poslednjih 50 godina. Ovi rezultati prikazuju koristi od integrisanogpristupakompanijeVINCI Airports : kaoinvestitoraikaostručnjakazaavio-saobraćaj, kompanijekoja zna šta treba da preduzme kako bi seostvario razvojni potencijal svakog aerodroma, uciljurealizacijedugoročne koristi za region u kojem se aerodromnalazi i lokalnih zajednica – od partnerstva sa avio-kompanijama u cilju povećanja saobraćaja ka investiranju u infrastrukturu aerodroma koja će podržati rast prometa. Kao novi član globalne mreže VINCI Airports, beogradski Aerodrom Nikola Tesla imaće punu korist od ovog pristupa. Od kada je preuzeo upravljanje aerodromom u decembru 2018. godine, VINCI Airports je već počeo da radi na tome da najveći aerodrom u Srbiji postane glavno čvorište u jugoistočnoj Evropi. Tokom 2019. godine saAerodroma NikolaTesla bićeotvorenenove linijekanovimdestinacijama, da bi se zadovoljili rastući zahtevi stanovništvaSrbije zaputovanjima i ispunila obaveza data lokalnimvlastima u smislu doprinosa ambicioznimrazvojnimplanovima zemlje. VINCI Airports, kompanija koja je 22. decembra 2018. godine preuzela poslovanje Aerodroma „Nikola Tesla Beograd“, zaključila je dinamičnu poslovnu godinu i godinu preobražaja, zabeležila široku ekspanziju mreže i snažan organski rast aerodroma u okviru grupe

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5