Decembar 2021

Promo » Promo | 27 Tretmani se prilagođavaju osobi, odnosno tipu kože i problematici koja se tretira Treatments are adapted to the person, i.e., their skin type and the problem being treated Oslanjamo se na prestižne brendove Augustinus Bader i Biologique Recherche We rely on the prestigious Augustinus Bader and Biologique Recherche brands. DANIJELA VUKOJEVIĆO ELEGANCE BEAUTY SPA FRANŠIZI DANIJELA VUKOJEVIĆON THE ELEGANCE BEAUTY SPA FRANCHISE DANIJELAVUKOJEVIĆ, OSNIVAČ ELEGANCEGRUPACIJE I vlasnica franšize Elegance Beauty Spa, pomera granice poslovanja u oblasti beauty industrije u Srbiji. Mlada i uspešna preduzetnica napravila je originalan koncept koji zadovoljava visoke standarde poslovanja i ispunjava velika očekivanja klijenata. – Elegance Beauty Spa je ekskluzivni kozmetički salon koji obezbeđuje najsavremenije tretmane, uz modernu aparaturu, proizvode koji su poslednja reč u kozmetologiji i uz sve to imamaksimalno obučen kadar – kaže Danijela i dodaje: – Visokamoda u kozmetici podrazumeva samo ono najbolje – najzdravije preparate, savremenu aparaturu i neinvazivnemetode koje obnavljaju kožu i vraćaju joj sjaj. Oslanjamo se na prestižne brendove Augustinus Bader i Biologique Recherche. Clean beauty koncept podrazumeva kliničke preparate nastale višegodišnjim farmaceutskim i medicinskim istraživanjima, udružene sa „staromškolom“ kozmetike, koja nezi vraća zlatni standard. U osnovi je besprekorna čistoća, klasika, i kada je u pitanju šminka i izgled uopšte, prirodnost, sofisticiranost i proizvodi na bazi organskih sastojaka. Zahvaljujući velikomuspehu, Danijela je odlučila da svoj inovativni koncept poslovanja ponudi i drugima i opredelila se za prodaju franšize. – Primaoci EBS franšize dobijaju stalni mentoring i podršku, ali i obučene radnike, koji su prošli Elegance Academy školu i stekli odgovarajuće sertifikate. Uz to, EBS franšiza podrazumeva i opremanje enterijera, nabavku proizvoda, obezbeđivanje aparature i sve druge vidove podrške koji će pomoći u vašemuspešnomposlovanju. DANIJELAVUKOJEVIĆ, FOUNDER OF THE ELEGANCE group and owner of the Elegance Beauty Spa franchise, is shifting the boundaries of operations in the domain of the beauty industry in Serbia. This young and successful lady entrepreneur has created an original concept that satisfies high business standards andmeets the great expectations of clients. “Elegance Beauty Spa is an exclusive cosmetics salon that provides the latest treatments, with the use of modern equipment, products representing the last word in cosmetology and, alongside all that, it also has personnel who’ve been trained to the max,” says Danijela and continues: “High fashion in cosmetics implies only the best, healthiest remedies, state-of-the-art equipment and non-invasivemethods that renew the skin and restore its glow. We rely on the prestigious Augustinus Bader and Biologique Recherche brands. TheClean Beauty concept includes clinical remedies created over many years of pharmaceutical andmediS I GUR AN PUT U B I ZN I S ASSUR ED ROU T E TO BUS I NESS cal research, coupledwith “old school” cosmetics, which return the gold standard to skincare. Thismeans essentially impeccable cleanliness, classics and, when it comes tomake-up and appearance generally, naturalness, sophistication and products based on organic ingredients,” reveals our interlocutor. Thanks to her great success, Danijela decided to offer her innovative business concept to others and opted to sell her franchise. “Recipients of the EBS franchise receive constant mentoring and support, but also trainedworkers who’ve completed the Elegance Academy school and earned the appropriate certificates. Apart from that, the EBS franchise also implies interior furnishings, the procurement of products, securing equipment and all other forms of support that will help you operate successfully.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5