Decembar

E S / A S JOŠJEDNAZNAČAJNANAGRADAZA MARKETINŠKUKAMPANJU ERSRBIJE Marketinška kampanja Er Srbije „Svaki put po tvojoj meri“ proglašena je za najbolju profitnu integrisanu kampanju na Petom festivalu integrisanih komunikacija Kaktus 2019, u organizaciji interaktivnog specijalizovanog portala Marketing mreža. Kampanja koju je za našu kompaniju razvila kreativna agencija Communis bila je aktuelna tokom novembra i decembra 2018, a bila je vidljiva na bilbordima, internetu i televizijskim ekranima. Uz poruku „Svaki put po tvojoj meri“ i zaštitno lice, popularnog glumca Miloša Bikovića, približili smo kompaniju putnicima i dodatno objasnili naš tarifni koncept. Kampanja je nagrađena i na Vikend medija festivalu održanom sredinom septembra u Rovinju. AIR SERBIA AND ATLAS GLOBAL EXPAND PARTNERSHIP Air Serbia has expanded its code-share partnershipwith Turkey's Atlas Global. The Serbian airline has added its JU marketing code toTurkish airlines’ ights between Istanbul and Aktau in Kazakhstan, while Atlas Global has added itsmarketing code to JU ights to Amsterdamand Bucharest. This is the second extension of the existing arrangement between the two airlines this year. In the beginning of 2019, Atlas Global began code sharing on Air Serbia ights fromBelgrade to Berlin, Kiev, So a, Zurich and Prague. PITANJA ZA NIKOLUJOVANOVIĆA, KAPETANA THREE QUESTIONS FOR CAPTAIN NIKOLA JOVANOVIĆ 3 Prilazkomaerodromunajviševolite i zbogčega? – Veoma zanimljiv prilaz za sletanje ima aerodrom u Nici jer se sastoji od instrumentalnog i vizuelnog segmenta, što je posebno interesantno za letenje. Doživljaj takođe upotpunjuje i prelep pogled na more i Azurnu obalu, dok se u daljini vide Alpi. Šta jenajvažnijedabi letbiodobroobavljen? – Veliki broj ljudi vredno i odgovorno radi da bi svaki let bio dobro i bezbedno obavljen. Iz ugla pilota, izdvojio bih detaljnu pripremu kao veoma važan element. To između ostalog podrazumeva izučavanje aerodromskih procedura, rute i aktuelnih vremenskih uslova. Svi članovi posade moraju da budu odmorni, da funkcionišu kao tim i da postoji profesionalna saradnja i komunikacija. Bližesepraznici.Koje jenajneobičnijemestonakojemstedočekaliNovugodinu i jeste li je nekaddočekali uavionu? – Definitivno bih izdvojio doček Nove godine u Norveškoj uz polarnu svetlost, koja zaista ostavlja bez daha. Uvek me inspiriše i pomisao na ‚ordove, koji pokazuju kakav umetnik ume da bude priroda. Nisam imao priliku da dočekam Novu godinu u avionu, ali sam nedavno tako dočekao rođendan, koji mi je posada učinila posebnim. Which airport’s approach do you like themost and why? - The approach to landing at Nice airport is very interesting, because it consists of instrumental and visual segments, which is especially interesting for ying. The experience is also complemented by beautiful views of the sea and the Cote d’Azur, while the Alps can be seen in the distance. What ismost important for a ight to be conductedwell? - A large number of people work diligently and responsibly to ensure that each ight is conducted well and safely. From a pilot’s perspective, I would single out detailed pre ight preparation as a very important element. That implies, among other things, studying airport procedures, routes and current weather conditions. All crew members need to be rested, to function as a team, and for there to be professional cooperation and communication. The festive season is approaching.What is themost unusual placewhere you’ve welcomed theNewYear and have you ever done so aboard a plane? - I would de nitely single out NewYear’s Eve in Norway, with the polar lights that are truly breathtaking. I’m always inspired by the thought of the ords, which show what an artist nature can be. I haven’t had the chance to celebrate a NewYear aboard aplane, but I did recentlymark abirthday during a ight, whichmy crewmade special. ER SRBIJA I ATLAS GLOBAL PROŠIRILI PARTNERSTVO Er Srbija je proširila kod-šer partnerstvo sa turskim Atlas Globalom. Srpski avio-prevoznik je dodao svoj JU marketing kod na letove turske avio-kompanije između Istanbula i Aktaua u Kazahstanu, dok je Atlas Global dodao svoj marketing kod na JU letove za Amsterdam i Bukurešt. Ovo je drugo proširenje postojećeg aranžmana između dve avio-kompanije ove godine. Početkom 2019. godine Atlas Global započeo je deljenje koda na letovima Er Srbije iz Beograda ka Berlinu, Kijevu, Sofiji , Cirihu i Pragu. ANOTHER IMPORTANT AWARD FOR AIR SERBIA’S MARKETING CAMPAIGN Air Serbia’s“Have itYourWay”marketing campaignwas awarded as the Best Pro t Integrated Campaign at the Fifth Integrated Communications Festival Cactus 2019, organised by interactive specialised portal MarketingNetworks. This campaign, developed for our company by the Communis creative agency, was active duringNovember andDecember 2018 andwas visible on billboards, the internet and television screens.With themessage“Have itYourWay” and championed by popular actor Miloš Biković, Air Serbia brought the company closer to passengers and further explained the airline’s new tari concept. The campaignwas also awarded at theWeekendMedia Festival, whichwas held in Rovinj, Croatia, inmid-September.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5