Avgust

96 | UgnezdilaseOvčarbanja između zelenihplaninaOvčara i Kablara, kroz koje teče neukrotiva Zapadna Morava praveći meandre nesvakidašnje lepote. Hroničari su zabeležili da se u srednjem veku u „ovom fantastičnom izletištu u vreme lubenica skupljalo i po 40.000 duša“. Banja obiluje lekovitimvodama, poznata je od davnina i po termalnimizvorima, imožda subaš zbog svojih čudotvornih lekovitihmoći ove termebilemesto na kojem su se obavljali mnogobožački verski obredi. Potomsu, baš tu, nikle i prvehrišćanskebogomolje. SRPSKA SVETA GORA DanasOvčarsko-kablarskuklisuru krasi deset manastira, kao i dva svetilišta. Na padinama Ovčara nalaze se Vavedenje, Vaznesenje, Preobraženje, Sretenje i Sveta Trojica, a napadinamaKablara suJovanje, Uspenje, Nikolje, Blagoveštenje i Ilinje. U klisuri se nalazi i zbeg-crkva Kađenica, kao i crkvica posvećena Svetom Savi – Savinje. Zato klisuru koja deli Kablar i Ovčar zovu Srpskom Svetom gorom. Legenda kaže da je u Savinji jedno vreme živeo Sveti Sava i da voda koja tamo izvire ima lekovita svojstva. Veruje se da će vodu podkamenomzateći samobezgrešni ljudi, dok će grešnici ostati žedni. Na desnoj obali rekenalazi sepećinaKađenica. I njunarod smatra svetinjom. Mnogi pisani dokumenti svedočeda jeOvčar banjausrednjemveku bilanajpoznatija i najvećabanjauSrbiji. Turski putopisac Evlija Čelebija zabeležio je 1662: „Ublizini ovog naselja, uplaninamabogatimdrvećem, nalaze se kupke sela Banje. Još u doba hrišćanskih kraljeva na ovoj lekovitoj vodi podignutesuveličanstvene visoke kupole, veliki basen, mnogobrojni hladnjaci, halvati i svlačionice. Tu se godišnje u doba lubenica sakupi 40.000 do 50.000 duša, trguje se. To je veličanstveno izletište i mesto za uživanje.“ The Ovčar Spa is nestled between thegreenmountainsofOvčarand Kablar, between which ows the untameableWesternMorava,carving unusually beautiful meanders. Chroniclers noted that in medieval times “in this fantastic excursionarea, during the timeof watermelons, upfortythousandsoulsgathered”. The spa is rich in healing waters that have been known since ancient times and thermal springs, andit isperhapsbecauseof theirmiraculoushealingpowers that these thermal springswitnessed the performing of pagan religious rituals. And then it was right there in that place that the rst Christian places of worship emerged. LITTLE SERBIA HOLYMOUNTAIN The Ovčar-Kablar Gorge is today adornedbytenmonasteriesandtwosanctuaries. SituatedontheslopesofOvčararethe monasteries of Vavedenje (Presentation of Mary),Vaznesenje(Ascension),Preobraženje (Trans guration), Sretenje (Presentationof Jesus) andSvetaTrojica (HolyTrinity), while onKavlar’s slopes are Jovanje (St. John), Uspenje(DormitionoftheHolyMother),Nikolje Patrijarh Pavle zamonašio se 1948. u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri Patriarch Pavle became a monk in 1948 at Blagoveštenje Monastery in Ovčar-Kablar Gorge

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5