Background Image
Previous Page  123 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 123 / 132 Next Page
Page Background

V E S T I

N EWS

|

123

121

299

93

6

8

567

136

116

153

21

9

11

2

30

0

D

žet privilidž“ program

indijskog Džet ervejza za

lojalne i česte putnike, prešao

je broj od pet miliona članova.

Članovi mogu lako sakupiti

„JP“ milje i iskoristiti ih za

nagradna putovanja, koristeći

Džet ervejz ili sto pedeset dru-

gih partnerskih aviokompanija,

hotela, restorana, prodavnica...

Pored toga, članovi sa statu-

som „elite platinum“ ili „gold“

mogu da uživaju eksluzivne

povlastice.

Program Džet privilidž

dobio je prestižnu nagradu

„210 Award“ na dodeli nagrada

Fredi 2016. godine, kao i pri-

znanje za „Najbolji program

lojalnosti u uslužnom sektoru“

na devetoj dodeli nagrada

Samita lojalnosti u 2016. go-

dini.

J

etPrivilege, the loyalty

and frequent flyer pro-

gram of Indian Jet Airways,

has crossed a milestone of five

million members. Members

can easily earn JPMiles and

redeem them for Award Flights

across Jet Airways and 150

other partner airlines, hotels,

restaurants, stores… Elite Plati-

num and Gold members also

get to enjoy exclusive benefits.

JetPrivilege received the

prestigious ‘210 Award’ at Fred-

die Awards in 2016 and ‘Best

Loyalty Program in Service

Sector’ in the 9th Loyalty Sum-

mit Awards in 2016.

Etihad ridženel

/ Etihad Regional

OD NEMAČKE DO VENECIJE

e

FROM GERMANY TO VENICE

E

tihad ridženel je usposta-

vio let jednom nedeljno

do Venecije, od aerodroma

Paderborn-Lipštat u Nemač-

koj. Jedan od najpopularnijih

italijanskih gradova takođe je

atraktivna polazna tačka za

turiste koji putuju brodovima

za krstarenje – kruzerima.

„Naročito ulazimo u posao

sa kruzerima, koji se snažno

razvija”, rekao je Mark Sezan,

generalni direktor aerodroma

Paderborn-Lipštat povodom

prvog leta sredinom jula.

Na ovoj ruti avio-kompanija

leti avionom sab 2000, sa pedeset sedišta. Leti se svake subote.

E

tihad Regional launched a weekly flight to Venice from

Paderborn-Lippstadt Airport in Germany. One of the

world’s most popular cities in Italy is also an attractive start-

ing point for cruise passengers.

“We are particularly entering the cruise liner business,

which is growing very strongly”, said Dr. Marc Cezanne, CEO

of Paderborn-Lippstadt Airport on the occasion of the inaugu-

ral flight in mid-July.

The airline is using a Saab 2000 aircraft with 50 seats on

this route. The flight is operated every Saturday.

Putnička kabina aviona sab

2000

e

Passenger cabin of

the Saab 2000 aircraft

Džet ervejz

/ Jet Airways

PET MILIONA

LOJALNIH ČLANOVA

e

5 MILLION LOYALTY MEMBERS

e

e