Background Image
Previous Page  116 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 116 / 132 Next Page
Page Background

116

|

Džejms Hogan, predsednik i

generalni direktor Etihad ejviejšn

grupe: „Kako Etihad ervejz bude

širio svoju delatnost u Sjedinjenim

Državama, a značaj Abu Dabija kao

globalnog centra bude rastao, tako

će rasti i naš uticaj na ekonomiju

Sjedinjenih Država.“

e

James

Hogan, Etihad Aviation Group

President and Chief Executive

Officer: “As Etihad Airways

expands its US operations, and

the importance of Abu Dhabi as

a global hub grows, so will our

impact on the US economy”

E

tihad ejviejšen grup (EAG) – i avio-kompanije u kojima Etihad ervejz ima udeo

u vlasništvu podržaće 108.000 poslova širom SAD u 2016. godini i doprineti

ekonomiji Sjedinjenih Država za 10,7 milijardi dolara. Tu procenu dao je Oksford

Ekonomiks, organizacija iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja je sprovela istraživanje i

sastavila izveštaj.

Predviđa se da će u narednih nekoliko godina ova brojka znatno porasti, kako

Etihad ervejz i njegove partnerske avio-kompanije budu širile svoju delatnost u svetu.

Do 2024. godine ekonomski doprinos Sjedinjenim Državama dostići će 18,2 milijarde

dolara i podržaće se 171.400 poslova.

Komercijalno motivisana globalna vazduhoplovna i putnička grupa iz Abu

Dabija ima ključne interese u Sjedinjenim Državama. To podrazumeva kapitalne

nabavke od dobavljača iz Sjedinjenih Država, mahom zahvaljujući kapitalnim investi-

cijama Etihad ervejza u nove letelice, enterijere kabina i IT infrastukturu.

Doprinos EAG-a ekonomiji Sjedinjenih Država će u 2016. godini iznositi 3,8 mi-

lijardi dolara učešća u bruto domaćem proizvodu (BDP). Ovo sačinjavaju kapitalna

potrošnja i delatnost EAG-a.

U 2016. godini, Etihad ervejz će obaviti preko 4.700 letova do šest gradova u

Sjedinjenim Državama i prevešće oko 1,2 miliona putnika.

Otkako je otvorio svoju prvu američku avionsku liniju pre deset godina, sa letom

do Njujorka, Etihad ervejz je proširio svoju delatnost u SAD, od Abu Dabija do još pet

gradova. Mreža podrazumeva dva leta dnevno za Njujork (JFK); jedan let dnevno do

Čikaga, Vašingtona, Los Anđelesa i San Franciska; i tri leta nedeljno Dalasa / Fort

Vort.

Pored toga, potrošnja koju u Sjedinjenim Državama ostvaruje 280.000 međuna-

rodnih posetilaca koji dolaze letovima Etihad ervejza u 2016. godini takođe će ostaviti

značajan ekonomski otisak u iznosu od 1,9 milijarde američkih dolara u BDP-u.

Uticaj delatnosti i usluga sedam partnerskih avio-kompanija grupacije Etihad

ejviejšen grup doprineće BDP-u u iznosu od 1,6 milijardi američkih dolara, uz dodat-

ne 3,4 milijarde američkih dolara kojima doprinose turisti.

E

tihad Aviation Group (EAG) and its equity partner airlines will support 108,000

jobs across the USA in 2016 and make a US$10.7 billion contribution to the US

economy. The figures were provided by Oxford Economics, the UK-based organiza-

tion which conducted the research and produced the report.

Etihad ervejz /

Etihad Airways

Doprinos ekonomiji

Sjedinjenih Država

e

Contributing to US economy

Etihad ervejz će u 2016. godini prevesti 1,2 miliona putnika do

Sjedinjenih Država i iz njih

e

Etihad Airways will carry 1.2 million passengers to and from US

in 2016

e