April

Novi Pazar » Novi Pazar | 69 MOJ NOV I PAZ AR : I Z PER A P I SCA ENESA HA L I LOV I ĆA Naša priroda je nakit ovog sveta Pozvati ljude da posete novopazarski kraj nije ništa neobično jer putnici namernici oduvek dolaze u ovu dolinu između planina, da vide, čuju, kupe i probaju hranu sa bogate trpeze Izamaterijepostoji duh. Već decenijama, svake godine više od 100.000 turista poseti Novi Pazar, koji su kroz dugu i bogatu istoriju posećivali i mnogi putopisci. Priroda koju putnik ovde vidi nakit je ovog sveta. U bližoj i daljoj okolini smestilo se ukupno 16 planina: Rogozna, Crniš, Mojstirske planine, Draške planine, Hajla, Turijak, Žilindar, Jarut, Ninaja, Giljeva, Ozren, Jadovnik, Zlatar, Javor, Golija i Vinik. I nadaleko poznata Pešterska visoravan. Kada je moj rođak davno gonio stoku u Solun, jedan trgovac ga je pitao da li semože na Pešterskoj visoravni konj jahati po snegu, a potom sjahati u Novi Pazar i sresti ljude pred čajdžinicama kako sede zavrnutih rukava. Moj rođak je potvrdio taj klimatski fenomen, kojem se nije čudio. Tu, na Pešteru, ugnezdilo se i selo Karajukića Bunari, najhladnije naseljeno mesto u Evropi. Novopazarski kraj beše naseljenod kamenog doba i gvozdenog doba. Ima drevne tvrđave Ras i Jeleč, najstariju crkvu na Balkanu, Petrovu crkvu, manastireĐurđevi stupovi i Sopoćani, tu između sela Postenje i Dolovi nalazi se i najzapadnija utvrda bugarskog cara Samuila. U gradu su Kula motrilja i Bedem, i Altun-alemdžamija, delo čuvenogneimara MuslihudinaAbdulganija,Hamam, Amir-aginhan. Nedalekood tvrđaveRas je pazarište, gde su nekad živeli dubrovački trgovci, pameđunjima i otac RuđeraBoškovića. Grad jenajverovatnije formiran nešto pre 1461. Njegov osnivač bio je osmanlijski vojskovođa Isa-beg Isaković, koji je prethodno osnovao Skoplje, a potom Sarajevo. Danas se može govoriti o duhu Novog Pazara. Šta je to dovelo ljude da živemeđu ljudima? Šta je dovelo strance da posećuju Novi Pazar i da žive u njemu i obrazuju se? UNovomPazaru studiraju studenti iz 32 države. Iz SAD, Nemačke, Belgije, Danske, Francuske... iz Rusije, Sirije, Pakistana, Avganistana... UNovomPazaru trenutno živemnogi afirmisani umetnici i naučnici. Svi koji dođu i odu opisujuNovopazarce kao gostoprimljive ljude. Iako grad imamnoge ekološke probleme, ipak u njemu postoji energija koju treba osetiti. Rekli smo već, iza materije postoji duh. Tekst/Words: Enes Halilović Fotografije/Photography: Matija Krstić, iStock Tu, na Pešteru, ugnezdilo se i selo Karajukića Bunari, najhladnije naseljenomesto u Evropi There, nestled on the Pešter Plateau, is also the village of Karajukića Bunari, the coldest inhabited place in Europe

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5