April

Ritamgrada Rhythmof the city 56 | Beograd » Belgrade V L AD IMI R P I ŠTA LO, NOV I ČUVAR NARODNE B I B L I OT EKE Zahvaljujući ugledu, talentu, elanu i kreativnosti, Srbija je piscu i profesoru Vladimiru Pištalu u februaru ove godine poverila ključNarodne biblioteke Srbije (NBS) kao vršiocu dužnosti upravnika te ustanove. Baš u februaru je i osnovana, davne 1832, nakon što je Dimitrije Davidović, publicista, novinar, ustavopisac, diplomata i političar uputio pismo-predlog knezu Milošu Obrenoviću o uređenju biblioteke. – To je najvažnija kulturna ustanova našeg jezika. Nabavlja, katalogizuje, štiti i rekonstruiše knjige i jeste ili može biti i galerija, i pozorište, i koncertna dvorana, i kulturni centar. To je ambasada naše kulture. Šta je Biblioteka značila i znači Srbiji, Balkanu, svetu? – NBS nije samo lepa zgrada na Vračaru već je i krovna institucija sistema srpskih biblioteka. Ima mesta u Srbiji koja nemaju knjižaru, ali svako ima biblioteku. Negde postoje i bibliobusevi koji odlaze u sela. Pandemija korona virusa pokazala je koliko je Biblioteka važna. Kad suumukla pozorišta i zatamnile se galerije, knjiga je nastavila da svetli. Ona je pravila društvo sve usamljenijimljudima. UNišu jeBiblioteka otvorila ekspozituru u improvizovanoj kovid bolnici. Knjiga je tu, u normalno vreme i u vreme krize, za zdrave i za bolesne. Zašto je podignuta baš na Vračaru? –Sećamse, a toneštogovoriomomdobu, kadsunamestudanašnje Crkve Svetog Save postojali samo temelji, Knjiga je nastavila da svetli u ovommraku Narodna biblioteka je najvažnija kulturna ustanova našeg jezika. Ona je ili može biti i galerija, i pozorište, i koncertna dvorana, i kulturni centar. To je ambasada naše kulture

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5