April

| 67 Post, molitva i lična uverenja svakako čine važan deo uskršnje tradicije u Srba, ali investicija u istorijske objekte za koje se vezuju ključni događaji iz života i stradanja Hristovog predstavljaju posebno važne momente u prošlosti ovdašnjeg življa. Tako nas Domentijan, biograf Svetog Save, obaveštava da je prvi srpski arhiepiskop tokom svog prvog hodočašća u Svetu zemlju, 1230. godine, za potrebe osnivanja srpskog manastira u Jerusalimu pribavio čuvenu Sionsku Gornicu. Reč je o prostoru na kojem se nekada nalazio dom Svetog Jovana Bogoslova, omiljenog i najmlađeg Hristovog učenika, odnosno onaj prostor u kojem se odigralo nekoliko najznačajnijih događaja iz hrišćanske istorije – pranje nogu apostolima, Tajna večera, silazak Svetog duha na apostole i vaznesenje Presvete Bogorodice. Gornica (arhaični naziv za gornju sobu), prostoriju na spratu, pored Vitlejemske pećine, Golgote na kojoj je Hrist razapet i Svetog groba, predstavlja jedno od hodočasničkih mesta, svedočanstava o Hristovom životu i delanju od najvećeg značaja za hrišćansku veru. Svakako, Tajna večera je najdirektnije povezana sa Uskrsom, a da ulaganja Svetog Save budu potpuno jasna, valja razumeti važnost hodočašća u srednjem veku, kao i obavezu vladara i Crkve da brinu o svojim verujućim hodočasnicima na dalekom i nesigurnom putu. Naime, stvaranje sopstvenih manastira i konaka u Svetoj zemlji značilo je i organizaciju odgovarajućeg smeštaja i brige za hodočasnike iz ondašnjih srpskih zemalja pod upravom Nemanjića. Nažalost, taj manastir, posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu, nestaje iz istorijskih anala sredinom 13. veka, budući da je uništen u jednom od brojnih razaranja Jerusalima. Lent, prayer and personal faith certainly constitute an important part of the Easter tradition among Serbs, but investing in historical buildings that are linked to key events from the life and su ering of Christ represent particularly important junctures in the local past. Thus Domentian, the biographer of Saint Sava, reports to us that during his rst pilgrimage to the Holy Land in 1230, the rst Serbian Archbishop acquired, for the needs of establishing a Serbian monastery in Jerusalem, the famous Mt. Zion Coenaculum! This is a place that was once the home of St John the Baptist, the most beloved and youngest of Christ’s disciples, or the place where some of the most important events in Christian history took place – such as the washing of the feet of the apostles, the Last Supper, the descent of the Holy Spirit unto the apostles and the Ascension of the Holy Virgin. The coenaculum (an archaic term meaning upper room), the room on the upper oor – alongside Bethlehem Cave, Golgotha hill where Christ was cruci ed and the Church of the Holy Sepulchre – represents one of the sites for pilgrims testifying to the life and deeds of Christ that are of the greatest importance to the Christian faith. The Last Supper is certainly the event most closely associated with Easter, and in order for the investment of Saint Sava to be absolutely clear, one ought to understand the importance of pilgrimages in the Middle Ages, but also the obligation of rulers and the church to take care of their faithful pilgrims on distant and insecure journeys. Speci cally, creating one’s own monasteries and residences in the Holy Land also meant organising appropriate accommodation and taking care of pilgrims from the then Serb lands under the administration of the Nemanjićs . Unfortunately, this monastery, dedicated to St. John the Baptist, disappeared from the annals of history in the mid 13th century, when it was destroyed during one of the numerous destructions of Jerusalem. Sveti Sava, In 1230, the rst Serbian archbishop acquired, for the needs of establishing a Serbian monastery in Jerusalem, the famous Mt. Zion Coenaculum Prvi srpski arhiepiskop je 1230, za potrebe osnivanja srpskog manastira u Jerusalimu, pribavio Sionsku Gornicu TAJNA VEČERA / LAST SUPPER Jerusalim i Tajna ve~era SAINT SAVA, JERUSALIMAND THE LAST SUPPER iStock / Daddy1971

RkJQdWJsaXNoZXIy MzExMjc5