Background Image
Previous Page  98 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 98 / 132 Next Page
Page Background

98

|

llll

l

ll

Putovanja

/ Travel

Skriveni detalji

Beograda

/

Hidden details

of Belgrade

Tekst / Words:

Ana Kalaba

Fotografije / Photography:

Vladimir Miloradović

Izgubljeni

u vremenu

e

Lost in time

B

eograd je grad u kojem

lako možete da se izgu-

bite – u prostoru, ali i u

vremenu. Ne mislimo na

istorijske spomenike koji

čuvaju šmek prošlih vre-

mena, niti na činjenicu da

vreme proleti kad se upustite u uzbudlji-

vu šetnju srpskom prestonicom. Mislimo

na neobične satove koje ćete usput videti,

prema kojima možda ne možete uvek

planirati važan sastanak, ali će vas sigur-

no zaintrigrirati.

Na primer, ma kuda da vas navede

put, sigurno ćete se zadesiti „kod sata“

na Trgu republike, poznatom sastajalištu

Beograđana. Osim po svom položaju, taj

sat nije poseban.

Sa te pozicije pre će vam privući pa-

žnju digitalni sat koji odbrojava unazad

na zgradi Narodnog muzeja skrivenoj

skelama. Zgrada se odavno rekonstruiše

i sve blago koje čuva godinama je nedo-

stupno posetiocima. Zato ovaj sat podse-

ća na obećanje nadležnih da će Narodni

muzej ponovo otvoriti vrata 10. maja