Background Image
Previous Page  52 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 52 / 132 Next Page
Page Background

52

|

l

l

lllll

šta vam je na umu

/ what’s on your mind

P

rada nije pitala za cenu,

a Kolhas je odlučio da se u kom-

pleks unese malo svetla, pa su

angažovali umetnike da zabora-

vljenom renesansnom tehnikom

nanošenja tanušnih listića zlata

po površini doteraju bivši fabrički

toranj. Navodno je za uređenje

potrošeno 200.000 listića čistog

zlata.

Upotrebili su zlato „da bismo

uzvisili nešto tako skromno“, obja-

šnjava Miuča Prada, a očekuje da

će s vremenom zlato dobiti patinu

kao na antičkim skulpturama.

Veliki kompleks Fondacije

Prada u Milanu sastoji se od neko-

liko starih, fabričkih hala i zgrada,

i nekih novoizgrađenih objekata.

„Svesno smo konfrontirali novo i

staro“, objašnjava Kolhas.

Niska zgrada bioskopa sa ble-

štavom fasadom je nova: za sve-

čano otvaranje Roman Polanski je

snimio dokumentarni film

Moje

inspiracije

. Ispred bioskopa, u

sredini kompleksa je izgrađena

nova galerija, sva u staklu u kojem

se reflektuje zlatna „Ukleta kuća“.

Tu je i dečji centar s igračkama, a

biće otvorena i velika biblioteka.

Čitav kompleks koji Prada daruje

sugrađanima radi svakoga dana

do devet uveče.

U zlatni toranj s uskim ste-

peništem kao iz nekog starog

crkvenog zvonika ulazi se samo u

tačno određeno vreme – po neko-

liko ljudi odjednom sa specijalnim

kartama – koji onda u tišini po-

smatraju radove samo dvoje savre-

menih umetnika. Prada je ‘uparila’

američkog vajara Roberta Gobera

i veliku francusko-američku umet-

nicu Luiz Buržoa, kojoj se pripisuje

osnivanje „ispovedne umetnosti“.

Izložen je njen rad „Ćelija/Odeća“

(1996): nizom vrata izgradila je

sobu-garderobu u koju proviruje-

mo samo kroz otvore i stakla na

vratima. U nju je postavila svoju

odeću – snažno emocionalno

nabijenu, za ženu najupečatljivije

svedoke vremena koje ju je ranilo;

na leđima belog kaputa izvezena

je rečenica „The cold of anxiety is

very real“ (Veoma je stvarna hlad-

noća teskobe).

U nekoliko drugih izložbenih

prostora nalazimo mnoge poznate

radove savremenih italijanskih i

svetskih umetnika koje Prada po-

svećeno kupuje već godinama, lič-

no obilazeći ateljee. Ovaj galerijski

kompleks verovatno će jednoga

dana prerasti u ozbiljan milanski

muzej savremene umetnosti.

U centralnoj galeriji se nalazi

najznačajnija izložba s kojom

je Fondacija otvorena, antičkih

skulptura pozajmljenih iz naj-

važnijih svetskih muzeja, Luvra,

Vatikana, Getija, Uficija, iz rimskih

i napuljskih muzeja antike. Način

na koji su statue izložene mae-

stralno je osmislio sam Kolhas,

postavivši ih na niske postamente

od tamnog travertina i stakla.

Centralna izložba Serial

Classic (Serijska klasika) nudi

radikalan, nov pristup antičkoj

umetnosti pokazujući da tada

vrednost umetničkog dela nije po-

čivala na originalnoj ideji, već na

majstorski izvedenom ponavljanju

motiva grčkih skulptura.

Kako kaže kustos izložbe

Salvatore Setis, izložba polazi

od onoga što nedostaje, a to su

grčki originali sačuvani samo u

fragmentima. Diskobol, bacač

diska savršenih proporcija, na-

petih mišića, otelotvorenje čiste

energije, jedna je od najvažni-

jih grčkih skulptura. Bronzani

Diskobol nije sačuvan, znamo ga

samo preko rimskih reprodukcija.

Od antičke skulpture Penelope

sačuvan je samo torzo koji je su

za ovu izložbu uspeli da pozajme

iz Nacionalnog muzeja Irana!

Robert Gober, Bez

naslova 2014–2015. u

zlatnom tornju „Ukleta

kuća“

e

Robert Gober,

Untitled 2014 – 2015, in the

‘Haunted House’

golden tower

Detalj s izložbe Serial

Classic u objektu Podijum s

rimskim varijacijama grčkih

skulptura

e

Details from

the exhibition Serial Classic

in the Podium venue, with

Roman variations on Greek

sculptures