Background Image
Previous Page  38 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 38 / 132 Next Page
Page Background

38

|

U

z vulkansku kupu propinje se dvadeset metara visok

diplodokus. Oko njega se okupilo još dvadesetak dinosaura, od mirnih bi-

ljojeda do predatora poput zastrašujućeg ti-reksa. To nije kadar iz novog

filma

Svet iz doba Jure

, koji ovih dana ruši svetske rekorde gledanosti,

već scena iz dino-parka u Svilajncu, malom gradiću u centralnoj Srbiji.

Park u kome su smeštene verne replike reptila u prirodnoj veličini,

jedini takve vrste na Balkanu, deo je Prirodnjačkog centra, naučnoobra-

zovne institucije koja je svečano otvorena prošlog meseca s ciljem da

promoviše nauku.

Zbog čega dinosauri generišu to-

liku globalnu pažnju, još otkako je pre

dvadeset dve godine snimljen kultni

film

Park iz doba Jure

? Da li je u pita-

nju magična privlačnost iskonske tra-

gedije koja ih je zadesila, ili primarnih

prirodnih sila s kojima su se mešali,

melanholija njihovog nestanka...? Za-

bavni park u Svilajncu je 28. dino-park

u Evropi i 51. u svetu, najnovija tačka

u nezaustavljivom svetskom širenju

opčinjenosti prepotopskim bićima.

Dinosauri čine samo deo komplek-

sa u Svilajncu. U zgradi Prirodnjačkog

centra smeštene su četiri izložbene

postavke. U centralnom delu zgrade

je „Svet dinosaurusa“, paleontološka

postavka sedam skeleta različitih vrsta

dinosaura iz mezozoika. Izložba „Vre-

menski tunel“ vodi posetioce kroz geo-

lošku istoriju Zemlje, a „Svet minerala

i stena“ prikazuje retke minerale, uklju-

čujući i jadarit, jedinstveni mineral ot-

kriven 2006. godine, koji postoji samo

U zgradi centra, na

3.000 kvadratnih

metara smešteno je

i nekoliko radionica,

učionica i laboratorija

za naučnoistraživački

rad, a multimedijalna

sala sa 3D projekcionim

mogućnostima

namenjena je da

ugosti stručne i naučne

konferencije, skupove i

seminare.

e

In the centre’s

building, over an

area of 3,000 square

metres, there are also

several workshops,

lecture theatres and

laboratories intended

for scientific research,

while the multimedia

room with 3D projection

capabilities will host

professional and

scientific conferences,

meetings and seminars.

Zabavni park u

Svilajncu je 28.

dino-park u Evropi,

jedini na Balkanu

e

The fun park in

Svilajnac is the 28th

dino-park in Europe

and the only one in

the Balkans